Zmiany na drogach w Dąbrowie Górniczej. Powstaną nowe przejścia dla pieszych i ścieżki rowerowe

W Dąbrowie Górniczej powstaną nowe pochylnie i ścieżki rowerowe. Rozbudowa obejmie również przejścia dla pieszych. Pojawią się także nowe zatoki autobusowe i perony tramwajowe. Zmiany obejmą sporą część ulic.

UM Dąbrowa Górnicza
Droga rowerowa

Prace na al. Piłsudskiego. Powstanie rondo turbinowe

  • od ulicy Morcinka do ul. Granicznej

Skrzyżowanie al. Piłsudskiego z ul. Morcinka zostanie przekształcone w rondo turbinowe. Przed rondem jezdnia będzie zwężona z trzech do dwóch pasów, co ma zwiększyć bezpieczeństwo pieszych. Od skrzyżowania w stronę ul. Granicznej po obu stronach jezdni zostanie wydzielona ścieżka rowerowa.

  • od ul. Granicznej do al. Majakowskiego

Zlikwidowane zostanie przejście podziemne przy Damelu. Dotychczas istniejąca sygnalizacja świetlna będzie przeniesiona o kilka metrów od skrzyżowania. Wraz z nią powstanie przejście dla pieszych i przejazd rowerowy.

Z powodu braku możliwości technicznych ciąg pieszo-rowerowy zakończy się przy alejach. Nie będzie on poprowadzony w kierunku huty. Będzie można natomiast wjechać w istniejącą w alejach drogę rowerową oraz przejechać na drugą stronę jezdni. Dojedziemy nią aż do alei Róż. Zaistnieje również możliwość wcześniejszego zjazdu w budowaną właśnie drogę rowerową na plantach.

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi i nowe zatoki autobusowe

  • od al. Majakowskiego do ul. Wojska Polskiego

Powstaną nowe zatoki autobusowe bliżej targowiska. Przesunięte zostaną w pobliże wlotu w ul. Korczaka. Zaś przystanki tramwajowe, zlokalizowane obecnie przy skrzyżowaniu na ul. Wojska Polskiego, zajmą miejsce obecnych zatok autobusowych. Chodzi o to, aby przystanki autobusowe oraz tramwajowe były jak najbliżej siebie. Między przystankami zostanie stworzone nowe przejście dla pieszych. To wszystko ułatwi to podróżującym komunikacją miejską przesiadanie się z jednego środka transportu na drugi.

Podziemne przejście na tym fragmencie zostanie wyremontowane, a wyjścia na perony zlikwidowane, ze względu na wcześniej wspomniane przeniesienie przystanków.

Jezdnia zostanie zwężona z trzech do dwóch pasów od Wojska Polskiego do nowego przejścia dla pieszych. Trzy pasy pojawią się ponownie przed sygnalizacją świetlną. Ta sama sytuacja będzie miała miejsce od targu w rejonie ul. Reymonta.

  • od ul. Wojska Polskiego do al. Róż

Na tej trasie powstanie nowy układ pieszo-rowerowy. Plan przebudowy zakłada również poszerzenie wjazdu i wyjazdu z ul. Orzeszkowej oraz ul. Królowej Jadwigi.

Nowe pochylnie kończące trasę

Na końcu trasy rowerowej powstaną pochylnie, przy pomocy których możliwy będzie wjazd oraz zjazd do przejścia podziemnego w kierunku alei Róż oraz parku Hallera. Pochylnie znajdą się w trzech miejscach: przy jezdni w stronę centrum, po stronie Merkurego oraz przy Zespole Szkół Technicznych.

Na odcinku drogi, przy al. Róż, powstanie drugi zintegrowany przystanek autobusowo-tramwajowy.