Zamieszkaj w Czeladzi - nabór wniosków trwa jeszcze tylko 7 dni!

Został ostatni tydzień na składanie wniosków na długoterminowy najem mieszkania z opcją dojścia do własności w Czeladzi przy ul. 21 Listopada 23. Nie warto jednak czekać do ostatniej chwili, gdyż w razie takiej samej liczby punktów, o miejscu na liście rankingowej decyduje kolejność zgłoszeń.

Wizualizacja inwestycji SIM Zagłębie (Czeladź, ul. 21 Listopada 23)
Wizualizacja inwestycji SIM Zagłębie (Czeladź, ul. 21 Listopada 23)

Dzięki współpracy miasta Czeladź ze Spółką SIM Zagłębie, już niedługo w byłej szkole górniczej przy ul. 21 Listopada 23 powstaną 74 nowoczesne mieszkania. 11 października br. została podpisana umowa z wyłonionym w przetargu generalnym wykonawcą robót budowlanych, a na miejscu inwestycji można już podziwiać pierwsze efekty prac.

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM) są efektem rządowego programu budownictwa mieszkaniowego. Jego najważniejsze korzyści to długoterminowy najem z opcją dojścia do własności, jak i konkurencyjna stawka czynszu, będąca wynikiem pozyskania dofinansowań z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa oraz z Funduszu Dopłat. SIM Zagłębie to jeden z 30 tego typu podmiotów z obszaru całego kraju.

Cały projekt ma być zrealizowany w formule “adaptive reuse”, czyli z wykorzystaniem już istniejącej infrastruktury. Wszystko odbywać się będzie przy użyciu najnowocześniejszych, efektywnych energetycznie rozwiązań technologicznych, a także odnawialnych źródeł energii. Standard wykończenia 74 lokali mieszkalnych pozwoli z kolei na wprowadzenie się właściwie od razu po odebraniu kluczy.

Mieszkania będą zróżnicowane pod względem powierzchni (od 26 - 79 m²) oraz rozmieszczenia pomieszczeń. Zaadaptowany na potrzeby inwestycji zostanie również teren wokół budynku - w sumie powstać ma 138 miejsc parkingowych (część z nich w formie garaży indywidualnych). Zielona okolica, w tym sąsiedztwo dwóch parków, powinna korzystnie wpłynąć na chęć zamieszkania w takim miejscu. Na uwagę zasługuje również bliskość innych, dużych miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Wizualizacja inwestycji SIM Zagłębie (Czeladź, ul. 21 Listopada 23)
Wizualizacja inwestycji SIM Zagłębie (Czeladź, ul. 21 Listopada 23)

Zgodnie z formułą SIM, przyszli najemcy zostaną wyłonieni w drodze naboru przeprowadzonego przez Urząd Miejski w Czeladzi. Wnioski można składać jeszcze tylko do 27 listopada br. do godz. 17:00. O mieszkanie w SIM może ubiegać się każda osoba fizyczna, która spełnia warunki określone w ustawie o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa i ustawie o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (tj. dochód na członka gospodarstwa domowego na poziomie nieprzekraczającym progów określonych w ustawie oraz brak tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której wnioskodawca ubiega się o najem). Dodatkowo, w drodze uchwały Rady Miejskiej w Czeladzi ustalone zostały kryteria premiujące. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej miasta Czeladź.

Na stronie inwestora - Spółki SIM Zagłębie, znajdują się z kolei informacje dotyczące samej inwestycji, w tym wykaz lokali mieszkalnych. Można również zapoznać się z kosztami najmu mieszkania, czy kwotą partycypacji, której opłacenie jest jednym z warunków późniejszego dojścia do własności lokalu mieszkalnego.

Biorąc pod uwagę aktualną sytuację rynkową, propozycja ta może być satysfakcjonującym wyborem dla wielu mieszkańców Czeladzi, jak i miast ościennych.