Z okazji 120-lecia Sosnowa w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu odbędzie się niezwykła wystawa

Wernisaż wystawy „Sosnowiec – 120 lat” z okazji 120-lecia nadania praw miejskiej odbędzie 28 kwietnia w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. Wystawa prezentuje rozwój miasta od jego najstarszych dziejów aż do współczesności.

Muzeum schoena

Wystawa została podzielona na osiem bloków tematycznych, które nawiązują do najistotniejszych w historii Sosnowca wydarzeń, warunkujących powstanie i rozwój aglomeracji.

Barwna historia miasta

Pierwszy blok tematyczny to „Sosnowy początek”, który przedstawia kres przedmiejski, uzupełniony dawnymi opisami pióra Mariana Kantora-Mirskiego oraz ilustracjami flory i fauny terenów dzisiejszego Zagłębia Dąbrowskiego.

Kolejne części nawiązują do najważniejszych dla jego rozwoju uwarunkowań. Opierają się o nadgraniczne położenie i przynależność państwową, przeprowadzenie przez teren obecnego Sosnowca kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i Iwangrodzko-Dąbrowskiej, rozwój przemysłu, wielokulturowość, uzyskanie praw miejskich oraz rozwój przestrzenny i urbanistyczny.

Oryginalne i unikatowe eksponaty

W Pałacu Schoena znajdują się oryginalne eksponaty, które ukazują historię Sosnowca. Dodatkowo obiekty wypożyczone przez spółkę „Vitkovice Milmet” znajdą się w szczególnym miejscu na ekspozycji. Wpisują się w rozwój sosnowieckiego przemysłu od 1882 roku do współczesności. Działalność zakładu została przedstawiona w wyodrębnionej przestrzeni, w której znajdują się liczne pamiątki oraz materiały ikonograficzne ilustrujące jej przeobrażenia.

Cała ekspozycja zostanie uzupełniona o filmy z różnych okresów istnienia miasta oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń do 2022 roku. Wystawa potrwa do 3 lipca 2022 roku.