Wyższe mandaty dla kierowców od 17 września. Zmianie m. in. ulega system kasowania punktów karnych

Kolejna zmiana w taryfikatorze mandatów. Dotyczą one m. in.: tzw. "recydywy", czyli popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu dwóch ostatnich lat, sposobu kasowania się punktów karnych oraz zniesienia kursów, po których liczba punktów ulegała zmniejszeniu. Co jeszcze powinni wiedzieć kierowcy o zmianie z 17 września?

Nowe wysokości mandatów

W sobotę, 17 września weszły w życie kolejne zmiany w przepisach Prawo o ruchu drogowym. To kolejny etap nowelizacji przepisów przyjętych w zeszłym roku, pierwsza część zaczęła obowiązywać od 1 stycznia br.

Zmiany ważne dla kierowców

Nowe zmiany są wieloaspektowe. Od 17 września kierowcy, którzy popełnią dwa razy to samo wykroczenie - tzw. "recydywa" w ciągu dwóch lat, otrzymają dwa razy wyższy mandat karny. Oprócz tego punkty karne będą kasować się co dwa lata, zamiast co roku. Zniesione zostały również szkolenia, po odbyciu których liczba punktów zmniejszała się.

Dotyczy to na przykład przekroczenia prędkości o:

 • 31-40 km/h – pierwszy raz: 800 złotych / recydywa: 1600 złotych
 • 41-50 km/h – pierwszy raz: 1000 złotych / recydywa: 2000 złotych
 • 51-60 km/h – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych
 • 61-70 km/h – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych
 • 71 km/h i więcej – pierwszy raz: 2500 złotych / recydywa: 5000 złotych

Oprócz przekroczenia prędkości nowy taryfikator zakłada, że podwójne karanie będzie dotyczyć innych obszarów ruchu, np.:

 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
 • złamanie zakazu wyprzedzania – pierwszy raz: 1000 złotych / recydywa: 2000 złotych;
 • wyprzedzanie na przejściu lub przed nim – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
 • niezachowanie ostrożności i spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym z następstwem w postaci poszkodowanego pieszego, rowerzysty itp. – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
 • omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu – pierwszy raz: 1500 złotych / recydywa: 3000 złotych;
 • wjeżdżanie na torowisko przy zaporach, które są opuszczane, opuszczone lub nie skończyło się ich podnoszenie – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych;
 • wjazd na przejazd kolejowy przy czerwonym świetle sygnalizatora lub jeżeli po drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy – pierwszy raz: 2000 złotych / recydywa: 4000 złotych;
 • prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu lub innego, podobnie działającego środka – pierwszy raz: 2500 złotych / recydywa: 5000 złotych.

Z dniem 17 września w życie weszło także nowe rozporządzenie w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego. Największą ilość punktów karnych (15 pkt) otrzymają kierowcy popełniający najpoważniejsze wykroczenia, za które grożą także najwyższe stawki wysokości grzywien, nakładanych w formie mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń.