Wystawa "U_lotne 3" w czeladzkiej GSW Elektrownia prac studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Wernisaż już 24 marca

Wystawa rzeźb i form rysunkowych, stworzonych przez studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie pod nazwą "U_lotne 3" od 24 marca będzie dostępna w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia.

Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie
Przegląd semestralny prac studentów ASP w Krakowie 2017/18

Wystawa "U_lotne 3" jest kolejną edycją ukazującą starannie wybrany dorobek studentek i studentów Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Jej pomysłodawcą jest Dobiesław Gała, artysta rzeźbiarz, doktor sztuki, prodziekan uczelni. Przedsięwzięcie organizowane jest w ramach wieloletniej współpracy współpracy z GSW Elektrownia.

Zbiór prac w różnej estetyce

Wydział Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie realizuje edukację artystyczną z naciskiem na kreowanie przyszłości muzycznej. Skupia uwagę nie tylko na klasyczne formy sztuki, ale także uwzględniając nowoczesną sztukę.

Stworzone zestawienie zawiera prace o różnej estetyce twórców. Przedstawia zaskakujące rozwiązania plastyczne oraz niezwykłą wrażliwość młodych artystów.

Prezentowane spektrum prac przestrzennych, ograniczone w zasadzie tylko możliwościami wystawienniczymi, ukazuje zainteresowania twórcze, intrygujące rozwiązania plastyczne oraz bogatą wrażliwość artystyczną i specyficzne wyczulenie na szereg zjawisk obserwowanych, przeżywanych i przeobrażanych twórczo przez pokolenie najmłodszych adeptów sztuk - Dziekan Wydziału Rzeźby prof. Jan Tutaj.

Wernisaż wystawy odbędzie się 24 marca o godz. 18.00. Obecni na nim będą twórcy i ich wykładowcy. Wystawa potrwa do 28 kwietnia.