Wsparcie dla sosnowieckich seniorów. Miasto rozpoczyna realizjację programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"

Rusza realizacja programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022" w Sosnowcu. Seniorzy otrzymają pomoc głównie w dostępie do opieki na odległość w czasie stanu epidemii koronawirusa.

Pixabay
„Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022"

„Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022" to program adresowany do sosnowieckich 65-latków i osób starszych mających problemy zdrowotne i kłopot z samodzielnym funkcjonowaniem. Pomoc odnosi się głównie do dostępu do opieki na odległość w czasie stanu epidemii koronawirusa.

Seniorzy mogą liczyć na wsparcie

Opieka obejmować będzie system bieżącego monitorowania stanu seniora w miejscu jego zamieszkania, umożliwiając natychmiastowe reagowanie w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia. Każdy Senior biorący udział w projekcie otrzyma specjalną opaskę bezpieczeństw połączoną z usługą operatora, która będzie monitorowała na bieżąco jego stan zdrowia i alarmowała centralę w momencie jego pogorszenia. Zanim osoby te zaczną korzystać z programu zostaną odpowiednio przeszkolone – podkreśla Anna Jedynak, pełnomocnik prezydenta Sosnowca odpowiedzialna m.in.: za politykę zdrowotną miasta.

W związku z programem seniorzy mogą polegać na m.in. udzieleniu wsparcia emocjonalnego z wykorzystaniem narzędzi na odległość (telefonicznie), interwencji osób z najbliższego otoczenia (rodziny, sąsiadów, opiekunów), interwencji pracownika ośrodka pomocy społecznej, powiadomieniu służb ratunkowych o konieczności udzielenia pomocy.

"Korpusem Wsparcia Seniorów" objętych zostanie ok. 400 seniorów. Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sosnowcu, a sfinansowany zostanie ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

czytaj więcej:

Przekazanie nowych karetek pogotowiu w Sosnowcu

Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ma 3 nowe ambulanse

Dwa nowe oddziały działają w Sosnowieckim Szpitalu Miejskim

W sosnowieckim szpitalu działają nowe oddziały

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

ZCO nie otrzyma refundacji NFZ na badanie PET

Program in vitro w Sosnowcu

Sosnowiec przeznaczy około 800 tys. zł na program in vitro

Oddział Położniczo-Ginekologiczny w ZCO

Po modernizacji, w ZCO rodzi się coraz więcej dzieci

Od 1 stycznia 2022 roku wypalenie zawodowe jest uznawane za przypadłość

L4 na wypalenie zawodowe od 2022 roku. WHO wprowadza zmiany

Arkadiusz Chęciński przegrał wybory na przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w województwie śląskim

Sosnowiec wprowadza zniżki dla zaszczepionych