W wrześniu tego roku w Sosnowcu-Kazimierzu powstanie Centrum Pomocy Dzieciom oparte na standardach stosowanych w krajach skandynawskich

W Sosnowcu powstanie Centrum Pomocy Dzieciom. Miejsce zostanie oparte na międzynarodowych standardach Barnahus stosowanych w krajach skandynawskich od końca lat 90.

UM Sosnowiec
W Sosnowcu powstanie Centrum Pomocy Dzieciom

Jesienią tego roku w Sosnowcu utworzone zostanie Centrum Pomocy Dzieciom. Stowarzyszenie Moc Wsparcia właśnie podpisało porozumienie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Dzięki temu przystąpiliśmy do Sieci Centrów Pomocy Dzieciom. Nasze Centrum będzie pierwszą placówką funkcjonującą w województwie i w całej południowej części Polski - tłumaczy Adrian Drdzeń, prezes stowarzyszenia Moc Wsparcia.

Pomoc oferowana od 10 lat

Stowarzyszenie Moc Wsparcia wspiera dzieci doświadczające przemocy, traum czy wykorzystania seksualnego od 10 lat. Bezpłatna pomoc oferowana jest zarówno dzieciom, jak ich rodzicom. Ponadto stowarzyszenie szkoli specjalistów, jak skutecznie reagować na przemoc wobec dzieci oraz co robić, gdy podejrzewają, że dziecko jest krzywdzone.

Pierwsze takie centrum na południu Polski

Miejsce oparte na międzynarodowych standardach Barnahaus, które w krajach skandynawskich stosowane jest od końca lat 90. powstanie przy współpracy miasta ze stowarzyszeniem. Metoda opiera się kompleksowe wsparcie dziecka, przez wiele instytucji w jednym miejscu.

Do tej pory w Polsce powstało tylko siedem takich miejsc, a to które założono zostanie w Sosnowcu będzie pierwszą placówką na południu kraju. w centrum oferowana będzie pomoc psychologiczna, prawna, medyczna dzieciom i młodzieży pokrzywdzonej w przestępstwach lub w kryzysie psychicznym po zdarzeniach traumatycznych. Placówka działać będzie w Sosnowcu-Kazimierzu.