W Jaworznie będzie bezpieczniej? Policjanci pełnić będą dodatkowe patrole w miejscach „szczególnie zagrożonych przestępstwami”

Nadinsp. Roman Rabsztyn, komendant Wojewódzki Policji w Katowicach oraz mł. insp. Piotr Uwijała, komendant Miejski Policji w Jaworznie podpisali z prezydentem Jaworzna Pawłem Silbertem porozumienie dotyczące tzw. ponadnormatywnych służb policjantów. Miasto, w ramach programu „Tarcza”, przeznaczy na ten cel 300 tysięcy złotych.

Śląska Policja
Podpisano porozumienie dotyczące ponadnormatywnych służb policjantów w Jaworznie

Podpisany dokument oznacza realizację programu „Tarcza” i ma pomóc zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców. Na tzw. ponadnormatywne służby jaworznickich policjantów miasto przeznaczy 300 tys. złotych. Program oznacza zwiększenie liczebności i efektywności służby prewencyjnej w miejscach szczególnie zagrożonych przestępstwami, co ma być „elementem budowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców”.

Jak informują policjanci, podczas kierowania mundurowych do służby, szczególne znaczenie mają sugestie samorządowców dotyczące miejsc, w których najczęściej popełniane są wykroczenia lub przestępstwa. Czym są służby ponadnormatywne? To dodatkowe patrole; policjanci pełnią je poza planowanym, ustawowym czasem służby.