VIII edycja Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego: rozpoczynają się spotkania z mieszkańcami. Które projekty zostaną zrealizowane?

W Dąbrowie Górniczej rozpoczynają się spotkania organizowane w ramach ósmej edycji budżetu partycypacyjnego. To okazja do rozmów na temat zgłoszonych projektów i podjęcia decyzji, które zostaną zrealizowane.

Facebook/ Miasto Dąbrowa Górnicza
Budżet partycypacyjny Dąbrowa Górnicza

Przypomnijmy, że Dąbrowski Budżet Partycypacyjny wrócił po dwuletniej, pandemicznej przerwie. Pula wynosi 7 mln zł, zaś kwoty dla poszczególnych osiedli zależą od liczby mieszkańców. W marcu mieszkańcy miasta, mając do wyboru sześć kategorii (1. infrastruktura drogowo-chodnikowa, ciągi piesze, 2. miejsca postojowe i parkingi, 3. zieleń, łąki kwietne, dosadzenia, pielęgnacja, 4. zagospodarowanie przestrzeni wspólnych, 5. projekty miękkie/społeczne, 6. infrastruktura czasu wolnego), wskazali najistotniejsze sprawy dla swoich osiedli.

Z kolei pomysły na inwestycje w ramach VIII edycji Dąbrowskiego Budżetu Partycypacyjnego zgłaszane były na przełomie maja i czerwca. Złożono w sumie 246 propozycji, ale 12 – niezgodnie z procedurą, a 4 – po terminie. Zostało więc 230 projektów, zostały zweryfikowane pod kątem merytorycznym i prawnym. – Braliśmy pod uwagę m.in.: priorytety ustalone dla danych osiedli podczas serii marcowych spotkań, własności gruntów, zgodność z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, a także szacunkowe koszty ich realizacji – wyjaśniają w dąbrowskim magistracie.

Podczas spotkań, które rozpoczynają się 26 września i potrwają do 20 października, mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się, które z projektów mogą zostać w przyszłym roku zrealizowane i w jakiej formie.

Dodajmy, że w tym roku nie będzie realizowany ogólnomiejski budżet obywatelski. – Prawo dopuszcza jego zawieszenie i w Dąbrowie Górniczej postanowiono z niego skorzystać. Taką decyzję na czerwcowej sesji podjęła Rada Miejska – przypominają urzędnicy.

Plan wrześniowych spotkań:

  • 26 września 2022 r. godz. 17: Szkoła Podstawowa nr 29 z Oddziałami Sportowymi im. Alfreda Szklarskiego, ul. Morcinka 4, Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań”, ul. Jasna 29/1.
  • 27 września 2022 r. godz. 17: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Mieszka I 20, Świetlica Środowiskowa w Kuźniczce Nowej, ul. Kuźniczka Nowa 48, Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Władysława Sikorskiego, ul. Adamieckiego 12.
  • 28 września 2022 r. godz. 17: Szkoła Podstawowa nr 8, budynek A, ul. Krasińskiego 34, Muzeum Miejskie „Sztygarka”, ul. Legionów Polskich 69.
  • 29 września 2022 r. godz. 17: II Liceum Ogólnokształcące im. Generała Władysława Andersa, ul. B. Prusa 3, Szkoła Podstawowa nr 8, budynek B, ul. Wyspiańskiego 1.

    Kolejne spotkania zaplanowane są na październik.