Strategia rozwoju Dąbrowy Górniczej do 2030 roku gotowa. Co o tym dokumencie sądzą mieszkańcy? Czas na konsultacje społeczne

Jaka przyszłość czeka Dąbrowę Górniczą? Gotowy jest już projekt dokumentu, który wyznaczy główne kierunki rozwoju miasta do roku 2030. W czwartek, 3 listopada, rozpoczną się konsultacje z udziałem mieszkańców.

Fot. UM Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza

Nowa strategia określi wizje, cele i kierunki rozwoju Dąbrowy Górniczej na osiem najbliższych lat. Nad przygotowaniem dokumentu pracowały cztery zespoły do spraw obszarów społecznego, gospodarczego, przestrzennego i zarządzania miastem. Poruszana przez nie tematyka obejmowała: zdrowie, edukację, politykę społeczną, kulturę i spędzanie czasu wolnego, politykę przestrzenną i środowiskową, transport i mieszkalnictwo oraz rozwój gospodarczy i rynek pracy – informuje dąbrowski magistrat.

Przypomnieć warto, że kilka miesięcy temu mieszkańcy wypełniali specjalną ankietę, mogąc wyrazić swoją opinię na temat kierunków rozwoju miasta. Ankietę wypełniło wówczas niemal 2 tysiące osób. Teraz gotowy już dokument zostanie poddany konsultacjom.

Do konsultacji – poza dąbrowiankami i dąbrowianami – zaprosiliśmy także: lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, władze sąsiednich miast, gmin i powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zarząd Województwa Śląskiego oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach – podkreślają urzędnicy.

Opinie także telefonicznie

Konsultacje potrwają do 2 grudnia. Opinie będą zbierane w odpowiednim formularzu, który pobrać można tutaj. Wypełniony formularz można wysłać mailem, na adres Urzędu Miejskiego (ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza z adnotacją „Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2030”), bądź złożyć go osobiście – w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul. Graniczna 21) lub w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej – Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Sienkiewicza 6A).

Jak informuje dąbrowski magistrat, opinie o projekcie strategii zbierane będą także podczas telefonicznych dyżurów pracowników Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów pod nr tel. 32 295 96 86:

  • 3.11.2022 r., w godz. 14-17,
  • 10.11.2022 r., w godz. 12-15,
  • 17.11.2022 r., w godz. 14-17,
  • 24.11.2022 r., w godz. 15-18.