Strategia rozwoju Dąbrowy Górniczej do 2030 roku gotowa. Co o tym dokumencie sądzą mieszkańcy? Czas na konsultacje społeczne

Jaka przyszłość czeka Dąbrowę Górniczą? Gotowy jest już projekt dokumentu, który wyznaczy główne kierunki rozwoju miasta do roku 2030. W czwartek, 3 listopada, rozpoczną się konsultacje z udziałem mieszkańców.

Fot. UM Dąbrowa Górnicza
Dąbrowa Górnicza

Nowa strategia określi wizje, cele i kierunki rozwoju Dąbrowy Górniczej na osiem najbliższych lat. Nad przygotowaniem dokumentu pracowały cztery zespoły do spraw obszarów społecznego, gospodarczego, przestrzennego i zarządzania miastem. Poruszana przez nie tematyka obejmowała: zdrowie, edukację, politykę społeczną, kulturę i spędzanie czasu wolnego, politykę przestrzenną i środowiskową, transport i mieszkalnictwo oraz rozwój gospodarczy i rynek pracy – informuje dąbrowski magistrat.

Przypomnieć warto, że kilka miesięcy temu mieszkańcy wypełniali specjalną ankietę, mogąc wyrazić swoją opinię na temat kierunków rozwoju miasta. Ankietę wypełniło wówczas niemal 2 tysiące osób. Teraz gotowy już dokument zostanie poddany konsultacjom.

Do konsultacji – poza dąbrowiankami i dąbrowianami – zaprosiliśmy także: lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, władze sąsiednich miast, gmin i powiatów, Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, zarząd Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Zarząd Województwa Śląskiego oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Gliwicach – podkreślają urzędnicy.

Opinie także telefonicznie

Konsultacje potrwają do 2 grudnia. Opinie będą zbierane w odpowiednim formularzu, który pobrać można tutaj. Wypełniony formularz można wysłać mailem, na adres Urzędu Miejskiego (ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górnicza z adnotacją „Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Miasta: Dąbrowa Górnicza 2030”), bądź złożyć go osobiście – w siedzibie Urzędu Miejskiego (ul. Graniczna 21) lub w Wydziale Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej – Centrum Aktywności Obywatelskiej (ul. Sienkiewicza 6A).

Jak informuje dąbrowski magistrat, opinie o projekcie strategii zbierane będą także podczas telefonicznych dyżurów pracowników Wydziału Rozwoju, Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestorów pod nr tel. 32 295 96 86:

  • 3.11.2022 r., w godz. 14-17,
  • 10.11.2022 r., w godz. 12-15,
  • 17.11.2022 r., w godz. 14-17,
  • 24.11.2022 r., w godz. 15-18.

czytaj więcej:

Przekazanie nowych karetek pogotowiu w Sosnowcu

Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ma 3 nowe ambulanse

Zbieg ulic Hubala-Dobrzańskiego i Zapolskiej

Fragment ul. Zapolskiej w Sosnowcu zostanie zamknięty

Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Miasto da pieniądze na modernizację i zakup sprzętu dla ZCO

Autobus ZTM

Autobus linii nr 835 wraca na swoją stałą trasę

Aleja Zagłębia Dąbrowskiego jest remontowana

Aleja Zagłębia Dąbrowskiego została częściowo zamknięta

Gołonóg, projekt wizualny

Uwaga, odcinek alei Zagłębia Dąbrowskiego zostanie zamknięty

Przebudowa peronu drugiego na stacji kolejowej w Dąbrowie Górniczej dobiega końca

Na dworcu w Dąbrowie Górniczej zawisły zegary