Dąbrowa Górnicza. Rok 2021 w statystykach Urzędu Stanu Cywilnego. Narodziny, śluby, zameldowania...

Dąbrowa Górnicza, rok 2021 i liczby. Więcej narodzin niż w 2020 roku, więcej ślubów cywilnych niż wyznaniowych. Był nawet ślub w balonie.

Fot. M. Wesołowski/ UM Dąbrowa Górnicza
Urząd Miasta w Dąbrowie Górniczej

Na świat przyszło więcej chłopców

Dąbrowa Górnicza liczy 111 tysięcy mieszkańców. W 2021 roku Urząd Stanu Cywilnego w Dąbrowie wydał 508 aktów urodzenia dzieci. Tego roku w mieście na świat przyszło więcej chłopców, których było 256, o 4 więcej niż dziewczynek. Najwięcej dzieci urodziło się we wrześniu – 59, z czego 28 dziewczynek i 31 chłopców.

Jak informuje magistrat, 131 aktów zarejestrowano na podstawie dokumentów z innych krajów. 33 takie sytuacje dotyczyły Wielkiej Brytanii. 18 pochodziło z Ukrainy, 16 z Holandii, 13 z USA i 12 z Niemiec. Pojawiły się również pojedyncze przypadki z Malty, Portugalii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Austrii, Rosji i Brazylii.

Ślub w unoszącym się nad miastem balonie

W 2021 roku w Dąbrowie Górniczej zawarto 397 ślubów, 254 to śluby cywilne, zaś 143 wyznaniowe. Najczęściej, bo aż 64 razy, pary przysięgę małżeńską składały sobie w sierpniu. W czerwcu i lipcu w związek małżeński weszło 56 par. Tylko 22 ze wszystkich ślubów odbyły się w Urzędzie Stanu Cywilnego. Najczęściej związek małżeński zawierano w lokalach, w których organizowano wesele. Natomiast na liście znalazły się również miejsca nietypowe, takie jak: przydomowy ogród, krąg taneczny na Zielonej, a nawet balon unoszący się nad miastem.

Najwięcej osób odeszło w kwietniu

W minionym roku w mieście zmarło 1550 osób, z czego 848 mężczyzn i 702 kobiety. Najwięcej zgonów było w kwietniu, wówczas zmarło 199 osób: 113 mężczyzn i 86 kobiet. Najmniej osób zmarło w sierpniu: 50 mężczyzn i 46 kobiet. Na przełomie całego roku najwięcej odeszło osób z rocznika 1949, było to aż 118 osób.

Urząd Miasta informuje, że pod koniec 2021 roku w Dąbrowie Górniczej zameldowane były 111 493 osoby. Z czego 110 162 na pobyt stały i 1331 na pobyt czasowy.

Jak było w 2020 roku?

Dla porównania w 2020 roku:

  • urodziło się 405 dzieci,
  • związek małżeński zawarło 357 par,
  • zmarło 1463 osób,
  • zameldowane były 113 542 osoby.