Sosnowieckie wodociągi czeka kolejna modernizacja. Pojawią się ekologiczne rozwiązania. „Zakład trzeba stale unowocześniać”

Oczyszczalnia Radocha, jedna z największych w województwie, zostanie zmodernizowana. Wprowadzone zostaną nowe, ekologiczne rozwiązanie. Łącznie do 2025 roku na remont obiektu przeznaczone zostanie niespełna 37 milionów złotych.

Przy ulicy Radocha zostanie przeprowadzona modernizacja jednej z największych oczyszczalni ścieków w województwie śląskim. Na unowocześnienie obiektu od 2002 roku systematycznie przeznaczano środki finansowe. Przez 18 lat wydano ponad 82 mln złotych. Oczyszczalnia, przypomnijmy, wybudowana została w 2000 roku, jej budowa trwała od 1977 roku.

Kolejny ważny etap modernizacji

Zmieniające się przepisy, śrubowanie norm w zakresie jakości odprowadzanych ścieków czy zwiększająca się ilość nowych środków używanych przez mieszkańców do utrzymania czystości, to wszystko sprawia, że stale trzeba unowocześniać zakład – tłumaczył Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów SA.

Na modernizację i remonty oczyszczalni ścieków od 2022 do 2025 roku przeznaczone zostanie 36,6 mln zł, co łącznie daje kwotę 119 mln zł, z czego 73,5 mln to środki własne Sosnowieckich Wodociągów.

W rozpoczynającym się już piątym etapie modernizacji skupimy się przede wszystkim na ograniczeniu ryzyka wystąpienia awarii oraz utrzymaniu wysokiego stopnia oczyszczania ścieków czy wymianie wyeksploatowanych urządzeń na nowe wydajniejsze urządzenia. Przebudujemy również obecnie wyłączone z eksploatacji obiekty technologiczne i przywrócimy je do pracy – mówił Rafał Mańka, kierownik działu oczyszczalni ścieków.

Wprowadzone zostaną nowe, ekologiczne rozwiązania

Wymianie ulegną obiekty i instalacje, które na co dzień mają bezpośrednią styczność ze ściekami. Przy okazji prac wykorzystane zostaną materiały przystosowane do wymagających warunków, w tym: stal nierdzewna, specjalne systemy naprawy betonu oraz stali zbrojeniowej. Jak wyjaśnia prezes Sosnowieckich Wodociągów inwestycja pomoże zmniejszyć zużycie wody sieciowej pitnej.

Rozbudujemy wewnętrzną sieć i w większym stopniu będziemy wykorzystywać oczyszczoną wodę w procesie eksploatacji poprzez rozbudowę wewnętrznej sieci wykorzystującej wodę technologiczną w postaci oczyszczonych ścieków, w prowadzonych procesach technologicznych – podkreślał Paweł Kopczyński.

Inwestycja, której podjęła się spółka Instal Warszawa zostanie wykonana w ciągu 26 miesięcy, czyli prawdopodobnie do końca roku 2024. – Mamy spore doświadczenie w tego typu realizacjach. W ciągu ostatnich 10 lat odpowiadaliśmy za modernizację około 30 oczyszczalni w Polsce. Mamy doświadczony zespół, jestem przekonamy, że poradzimy sobie z tym zadaniem – podkreślał Andrzej Grygo, prezes Instalu Warszawa.

Długi czas trwania modernizacji uwarunkowany jest pracami prowadzonymi na czynnej oczyszczalni. Wobec tego ważnym elementem organizacyjnym było określenie harmonogramu tak, by nie kolidować z procesami technologicznymi.

To bardzo ważne, aby takie inwestycje pokazywać, bo to są ogromne pieniądze inwestowane w zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a niewielu ma świadomość, co się na oczyszczalni dzieje – podsumował Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.