Pilotażowy program w sosnowieckich szkołach. Pięć placówek ze wsparciem dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych

W piątek, 11 marca, w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu odbędzie się konferencja dotycząca wsparcia pięciu placówek szkolnych. Pomoc ma dotyczyć realizacji kształcenia włączającego i wsparcia uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych.

Pixabay
Pięć placówek ze wsparciem dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą” (SCWEW) jest projektem edukacji włączającej prowadzony przez Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w ramach projektu prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Liderem projektu jest Zespół Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu ul Franciszkańska 5a, zaś partnerami: IX Liceum Ogólnokształcące im W. Szymborskiej w Sosnowcu, Szkoła Podstawowa nr 18 ul Przyjaciół Żołnierza 1, 41-200 Sosnowiec, Przedszkole Miejskie nr 51 ul Bolesława Prusa 253A, 41-219 Sosnowiec, Szkoła Podstawowa nr 39 ul Lubelska 51, 41-219 Sosnowiec, CKZiU Generała Stefana Grota-Roweckiego 64, 41-200. Przedsięwzięcie wspiera Uniwersytet Śląski, Fundacja Instytut Twórczej Integracji.

Cele projektu

Celem projektu jest stworzenie na bazie kadrowo-sprzętowej Zespołu Szkół Specjalnych nr 4 w Sosnowcu – Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). Zadaniem będzie wsparcie 5 placówek szkolnych w związku z realizacją kształcenia włączającego i wsparciem uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego w szkołach ogólnodostępnych. W ramach tego wsparcie będzie prowadzone poprzez:

  • organizację wypożyczalni sprzętu specjalistycznego;
  • organizację szkoleń dla dyrektorów szkół i utworzenie sieci współpracy;
  • organizację szkoleń eksperckich dla nauczycieli szkół ogólnodostępnych;
  • działania promujące edukację włączającą – konferencje, warsztaty, eventy edukacyjno-kulturalne
  • działania badawczo-naukowe – prowadzenie ewaluacji i badań naukowych w obszarze realizowanych działań z zakresu edukacji włączającej.
  • organizację wsparcia dla uczniów i zespołów klasowych szkół uczestniczących w proj.

Konferencja w sprawie pilotażowego wdrożenia Modelu Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Sosnowcu odbędzie się 11 marca, w piątek, o godzinie 9:00 w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu