Sosnowieckich psychologów szkolą izraelscy psychoterapeuci w zakresie pomocy w sytuacji konfliktu zbrojnego

Yoav Geva i Alex Galchinsky - izraelscy psychoterapeuci, którzy przejechali szkolić sosnowieckich i ukraińskich terapeutów. Wsparcie prowadzone jest w zakresie pomocy psychologicznej dzieciom i dorosłych w sytuacji konfliktu zbrojnego.

UM Sosnowiec
Psychoterapeuci z Izraela w Sosnowcu

Psychoterapeuci z Izraela do Sosnowca przyjechali 6 kwietnia. Yoav Geva i Alex Galchinsky prowadzą szkolenia „Interwencja kryzysowa i pomoc psychologiczna wobec dzieci i młodzieży w sytuacji uchodźctwa”. Szkolenia odbywają się w dwóch równocześnie pracujących grupach: polskojęzycznej i ukraińskojęzycznej w Centrum Profilaktyki i Psychoterapii Traumy kierowanym przez Stowarzyszenie Moc Wsparcia.

Pomoc psychologiczna wobec konfliktu

Izraelscy psychoterapeuci mają doświadczenie w udzielaniu pomocy psychologicznej dzieciom i osobom dorosłym w sytuacji konfliktu zbrojnego. W Izraelu prowadzą czynną pracę w zakresie szkoleń, ale również zajmują się nadzorowaniem pracy pozostałych specjalistów: psychologów, psychoterapeutów, interwentów kryzysowych. Pełnią rolę doradców w sprawie organizowania pomocy w sytuacjach kryzysowych miasta.

Yoav Geva i Alex Galchinsky przyjechali do Sosnowca, aby wesprzeć osoby udzielające pomocy uchodźcom przez dostarczenie potrzebnej wiedzy i umiejętności. Dodatkowo izraelscy psychoterapeuci aktywnie angażują się w organizowanie pomocy psychologicznej dla uchodźców – poprowadzili między innymi sesje grupowej pracy z wolontariuszami oraz z mieszkańcami obozu tymczasowego dla uchodźców w Sosnowcu.