Pacjentów coraz więcej. SOR Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej nie wyklucza czasowego wstrzymywania przyjęć

Szpitalny Oddział Ratunkowy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej przypomina o nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej. Drastyczny wzrost pacjentów udających się na SOR może spowodować chwilowe wstrzymywanie przyjęć na oddział.

FB/Zagłębiowskie Centrum Onkologii
Zagłębiowskie Centrum Onkologii w Dąbrowie Górniczej

Na SOR trafia coraz więcej pacjentów

W czasie, w którym wiele oddziałów w śląskich szpitalach zostało przekształconych w oddziały covidowe na Szpitalny Oddział Ratunkowy Zagłębiowskiego Centrum Onkologii przyjmowanych jest coraz więcej pacjentów również z okolicznych miejscowości. W pierwszym tygodniu grudnia na oddział przyjęto 320 pacjentów, z czego aż 98 było spoza Dąbrowy Górniczej.

– W obecnej sytuacji, w której wiele placówek w regionie leczy pacjentów z COVID-19 i ze względów bezpieczeństwa ogranicza przyjęcia niezakażonych koronawirusem, w naszym szpitalu nieprzerwanie funkcjonuje SOR oraz nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Każdemu potrzebującemu udzielamy profesjonalnej opieki medycznej to nasz bezwzględny priorytet. Natomiast widząc, jak dużo osób zgłasza się do nas i mając na uwadze możliwości oddziału, przypominamy, że do dyspozycji pacjentów jest też nocna i świąteczna opieka zdrowotna mówi dr Tomasz Szczepanik, p.o. dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii i dodaje: Lawinowo rosnąca liczba pacjentów na SOR powoduje też wydłużenie czasu oczekiwania i choć robimy wszystko, by jak najsprawniej udzielać pomocy.

Możliwe wstrzymanie przyjęć

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna jest dostępna dla pacjentów niebędących w stanie nagłego zagrożenia życia. Jest to szczególnie ważna informacja w momencie, gdy SOR zostanie przepełniony.

Liczba pacjentów przyjmowanych na oddział stale rośnie. Powoduje to wzrost oczekiwania na przyjęcie. Szpital dokłada wszelkich starań, by każdy potrzebujący uzyskał pomoc. Jest to jednak spore wyzwanie, biorąc pod uwagę możliwe przepełnienie SOR-u. Niewykluczone jest też chwilowe wstrzymywanie przyjęć w momentach przepełnienia oddziału zaznacza dr Tomasz Szczepanik.

W pierwszej kolejności pomoc uzyskują pacjenci w stanie nagłego zagrożenia życia, np. po wypadku, w czasie zatrucia lub nagłego pogorszenia się stanu zdrowia. O kolejności przyjmowania pacjentów decyduje personel medyczny, a nie kolejność zgłoszenia. W ramach pracy SOR-u udzielane są świadczenia polegające na wstępnej ocenie stanu zdrowia i stabilizacji funkcji życiowych. Później zostaje podjęta decyzja odnośnie dalszej hospitalizacji pacjenta.

Pozostali pacjenci w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia się stanu zdrowia, przy jednoczesnym braku możliwości skorzystania z wizyty w poradni medycznej, mogą liczyć na nocną i świąteczną opiekę zdrowotną.

Oddziały pracują bez zakłóceń

Gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Dąbrowie Górniczej działa dla pacjentów od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18:00 do 8:00 rano kolejnego dnia. Na pomoc lekarza i pielęgniarek można także liczyć przez całą dobę w soboty, niedziele, dni świąteczne i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Pozostałe oddziały dąbrowskiego szpitala przyjmują pacjentów na bieżąco, bez przeszkód. Planowane zabiegi odbywają się zgodnie z ustaleniami. Dla pacjentów z COVID-19, którzy wymagają hospitalizacji stworzono osobny oddział z 30 łóżkami. W dniu 13 grudnia, zajętych było już aż 26 z nich.