Słupy oświetleniowe wzdłuż ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej zyskają nowy blask

Na słupach oświetleniowych wzdłuż ulicy Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej zamontowane zostaną nowe oprawy ledowe. Dodatkowo zostaną odnowione.

UM Dąbrowa Górnicza
Słupy oświetleniowe wzdłuż ul. Kasprzaka

Dąbrowa Górnicza słupy oświetleniowe przy torowisku wzdłuż ulicy Kasprzaka przejęła od Tramwajów Śląskich. Łącznie 101 słupów zyska nowy wygląd i ledowe oprawy.

O lepszy wygląd zadbamy w trakcie wymiany opraw sodowych na ledowe. Wtedy wszystkie przejęte od Tramwajów Śląskich słupy zostaną pomalowane – zapewnia Marek Mrówka, kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Infrastruktury Miejskiej.

Procedura: zmodernizowane oświetlenie

Przed zakończoną w 2020 roku przebudową torowiska tramwajowego na słupach zawieszony były przewody sieci trakcyjnej. W trakcie inwestycji zamontowano nowe słupy, już bez opraw oświetleniowych.

17 marca podpisaliśmy z Tramwajami Śląskimi umowę, na mocy której miasto przejęło wszystkie słupy oświetleniowe wzdłuż torowiska tramwajowego. Rozpoczynamy procedurę, której efektem będzie modernizacji oświetlenia na całej długości północnej jezdni – zapowiada Marek Mrówka.

Wcześniej miasto zmodernizowało słupy oświetleniowe po południowej stronie ulicy Kasprzaka. Stało się to za sprawą przeprowadzonej 3 lata temu budowy drogi rowerowej między rondem Budowniczych Huty Katowice a skrzyżowaniem al. Piłsudskiego z ul. Zaplecze.