Słupy oświetleniowe wzdłuż ul. Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej zyskają nowy blask

Na słupach oświetleniowych wzdłuż ulicy Kasprzaka w Dąbrowie Górniczej zamontowane zostaną nowe oprawy ledowe. Dodatkowo zostaną odnowione.

UM Dąbrowa Górnicza
Słupy oświetleniowe wzdłuż ul. Kasprzaka

Dąbrowa Górnicza słupy oświetleniowe przy torowisku wzdłuż ulicy Kasprzaka przejęła od Tramwajów Śląskich. Łącznie 101 słupów zyska nowy wygląd i ledowe oprawy.

O lepszy wygląd zadbamy w trakcie wymiany opraw sodowych na ledowe. Wtedy wszystkie przejęte od Tramwajów Śląskich słupy zostaną pomalowane – zapewnia Marek Mrówka, kierownik Referatu Zarządzania Energią w Wydziale Infrastruktury Miejskiej.

Procedura: zmodernizowane oświetlenie

Przed zakończoną w 2020 roku przebudową torowiska tramwajowego na słupach zawieszony były przewody sieci trakcyjnej. W trakcie inwestycji zamontowano nowe słupy, już bez opraw oświetleniowych.

17 marca podpisaliśmy z Tramwajami Śląskimi umowę, na mocy której miasto przejęło wszystkie słupy oświetleniowe wzdłuż torowiska tramwajowego. Rozpoczynamy procedurę, której efektem będzie modernizacji oświetlenia na całej długości północnej jezdni – zapowiada Marek Mrówka.

Wcześniej miasto zmodernizowało słupy oświetleniowe po południowej stronie ulicy Kasprzaka. Stało się to za sprawą przeprowadzonej 3 lata temu budowy drogi rowerowej między rondem Budowniczych Huty Katowice a skrzyżowaniem al. Piłsudskiego z ul. Zaplecze.

czytaj więcej:

Remont ul Leśnej w Dąbrowie Górniczej dobiega końca

Po trudach remont ul. Letniej na wykończeniu

Konsultacje z mieszkańcami Ząbkowic

Konsultacje z mieszkańcami Ząbkowic

Przebudowa DK1 w Dąbrowie Górniczej

Kładka DK1 zostanie oddana do użytku

Kolejny etap przedbudowy al Piłsudskiego

Kolejny etap przebudowy al. Piłsudskiego. Będą utrudnienia

Zmiany w rozkładzie jazdy w Dąbrowie Górniczej

Skrócenie trasy linii tramwajowej nr 28

Stacja kolejowa w Gołonogu

Efekty prac na budowie nowego układu torowego w Gołonogu

Przebudowa ronda w Gołonogu

Prace w Gołonogu częściowo zakończone. Przejazd jest otwarty