Ruszyły prace nad modernizacją Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego w Dąbrowie Górniczej

Ruszyła przebudowa Plant im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego w Dąbrowie Górniczej. Prace nad projektem „Rodzinne Planty" zakładają powstanie nowych alejek, chodników, ławek, koszy na śmieci, a także wybiegu dla psów. Całość dopełni zazielenienie terenów poprzez nowe nasadzenie roślin oraz stworzenie obsianych trawą pagórków.

Paweł Mieszczanek/DRONeM Inny Punkt Widzenia
Planty w Dąbrowie Górniczej

Miasto prace warte 4 mln złotych zleciło spółce Complex Dąbrowa Górnicza. Prace rozpoczęto od rozbiórki nawierzchni na starej alei w południowej części plant. Jak twierdzą wykonawcy, teren jest stale zabezpieczany, by drzewostan nie uległ zniszczeniu.

„Rodzinne Planty” wybrane w 2020 roku doczekały się realizacji

Projekt „Rodzinne Planty” został wybrany przez mieszkańców w głosowaniu na Budżet Obywatelski w 2020 roku. Zgłoszony przez Magdalenę Wąsik i Kamila Kiernożyckiego trafił do konsultacji. Zaproponowane pomysły i idea na modernizacje miejsca zostały uwzględnione w ostatecznym projekcie.

Zmodernizowane zostaną przede wszystkim nawierzchnie. Zniszczone chodniki i drogi zostaną zastąpione nowymi. Zmieniony zostanie również układ alejek, na bardziej przystępny i bezpieczny. Wydzielona zostanie droga rowerowa, która docelowo połączy się z drogami prowadzącymi do centrów przesiadkowych w centrum i Gołonogu. Nie zabraknie również nowego oświetlenia, ławek oraz koszy na śmieci.

Południowa część plant zyska nową aleję połączoną z istniejącym już skwerem. Natomiast północna wyróżniać się będzie wybiegiem dla psów wraz z zamontowanymi poidełkami. Powstanie on na wysokości I LO im. Waleriana Łukasińskiego.

Powstaną także nowe przejścia dla pieszych. Cztery z nich będą usytuowane pomiędzy ulicą Królowej Jadwigi a Poniatowskiego. Natomiast dwa kolejne, zgodnie z sugestią mieszkańców, miałyby się znaleźć na ulicy Kopernika. Parking dla rowerów ma powstać w rejonie skrzyżowania ulicy Królowej Jadwigi z ulicą Poniatowskiego.

Zapadła również decyzja o wykorzystaniu ziemi z korytowania, w celu usypania pagórków, które później, obsiane trawą, urozmaicą krajobraz. Dodatkowo utworzone zostaną nowe nasadzenia zieleni. ­– Zgodnie z założeniem prace powinny zakończyć się do końca tego roku – mówi Piotr Purzyński, pracownik biura prasowego UM w Dąbrowie Górniczej.

Nie wszystkie sugestie mieszkańców zostaną zrealizowane

Wcześniej, podczas konsultacji z mieszkańcami, padły propozycje dotyczące powstania strefy sportu, w której to mogłoby znaleźć się boisko do koszykówki. Sugerowano również stworzenie ścieżki zdrowia oraz gier podwórkowych.

– Pomysłów w czasie konsultacji było wiele. Ten zakres, który jest realizowany został opublikowany na naszej stronie. Został on uzgodniony z mieszkańcami. Natomiast plan nie przewiduje powstania strefy sportu, ścieżki zdrowia ani gier podwórkowych – wyjaśnia Piotr Purzyński.