Rusza rekrutacja do szkół i przedszkoli w Sosnowcu. Co trzeba wiedzieć, żeby zapisać dziecko?

W piątek, 1 marca, rozpocznie się proces naboru do placówek edukacyjnych. W Sosnowcu rodzice mogą zapisywać swoje pociechy do przedszkoli i szkół podstawowych. Rekrutacja dotyczy także klas sportowych oraz dwujęzycznych.

Sosnowiec rekrutacja szkola przedszkole 2024 2025

Zapisy do szkół i przedszkoli w Sosnowcu 2024/2025

1 marca to data ważna dla wielu rodziców i opiekunów. Właśnie wtedy rozpoczyna się proces rekrutacyjny. Na dzieci czekają miejsca w sosnowieckich przedszkolach i podstawówkach. Zapisy będą prowadzone przez strony internetowe, gdzie też znaleźć można dokładne informacje na temat zasad procesu i potrzebnych dokumentów.

Przedszkola - przedszkola-sosnowiec.nabory.pl

Szkoły podstawowe - sp-sosnowiec.nabory.pl

Zainteresowani rodzice mogą kontaktować się bezpośrednio z wybraną szkołą czy przedszkolem. Pomocą służy również Wydział Edukacji Urzędu Miasta Sosnowiec (nr tel. 32 296 06 42).

Rekrutacja do przedszkoli

 • Wypełnianie elektronicznego wniosku przez rodziców
  01.03.2024 r. (od godz. 12.00) – 12.03.2024 r. (do godz. 16.00).
 • Złożenie w przedszkolu pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych
  01.03.2024 r. (od godz. 12.00) – 12.03.2024 r. (do godz. 17.00).
 • Opublikowanie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
  15.03.2024 r. – godz. 14.00.
 • Złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane
  15.03.2024 r. (od godz. 14.00) – 22.03.2024 r. (do godz. 17.00).
 • Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych
  26.03.2024 r. – godz. 14.00.
 • Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie w dniach 03.06.2024 r. – 25.06.2024 r.

W przypadku większej liczby chętnych kandydatów, pod uwagę brane są poszczególne kryteria, takie jak wielodzietność rodziny, samotne wychowywanie czy niepełnosprawność.

Rekrutacja do szkół podstawowych

 • Zgłoszenia kandydata do przynależnej mu obwodowej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01.03.2024 r. (od godz. 12.00) – 19.03.2024 (do godz. 15.00). Granice obwodów można sprawdzić TUTAJ
 • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną zgłoszeń o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo Oświatowe 01.03.2024 r. (od godz. 12.00) – 20.03.2024 (godz. 15.00).
 • Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  27.03.2024 r. do godz. 15.00.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  do 30.03.2024 r. do godz. 15.00.
 • Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  31.03.2024 r. – godz. 12.00.
 • Złożenie wniosku o przyjęcie do pozaobwodowej szkoły podstawowej (oraz obwodowej w terminie uzupełniającym) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 08.04.2024 r. (od godz. 12.00) – 19.04.2024 r. (do godz. 15.00).
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 26.04.2024 r. (do godz. 13.00).
 • Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29.04.2024 r. (do godz. 15.00).
Możliwość złożenia wniosku do szkoły nie będącej szkołą obwodową zostanie udostępniona w postępowaniu uzupełniającym w terminie od 08.04.2024 r od godz.12.00 do 19.04.2024 do godz. 15.00. Rekrutacja w postępowaniu uzupełniającym będzie możliwa wyłącznie do szkół dysponujących wolnymi miejscami po pierwszym etapie rekrutacji. W przypadku niezakwalifikowania dziecka w postępowaniu uzupełniającym do szkoły nie będącej szkołą obwodową, dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole obwodowej - czytamy na stronie rekrutacji.

Klasy sportowe

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  01.03.2024 r. – 27.03.2024 r. do godz. 15.00.
 • Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do kolejnej klasy
  24.06.2024 r. – 28.06.2024 r. do godz. 15.00.
 • Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  01.07.2024 r. – godz. 15.00.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia
  do 05.07.2024 r. do godz. 15.00.
 • Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
  08.07.2024 r. – godz. 12.00.

Warto wiedzieć! Nabory do klas IV sportowych, mistrzostwa sportowego oraz klas VII dwujęzycznych odbywać się będą bez użycia systemu elektronicznej rekrutacji. Informacje o rekrutacji dostępne będą bezpośrednio na stronach internetowych szkół.

Klasy dwujęzyczne

 • Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału klasy VII dwujęzycznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  25.03.2024 r. – 28.03.2024 r. do godz. 15.00.
 • Uzupełnienie wniosku o świadectwo uzyskania promocji do klasy VII
  26.06.2024 r. – 28.06.2024 r. do godziny 15.00.
 • Opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  01.07.2024 r. – godz. 12.00.
 • Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia ucznia do oddziału dwujęzycznego
  do 05.07.2024 r. do godziny 15.00.
 • Opublikowanie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do oddziału
  10.07.2024 r. – godz. 12.00.