Sosnowiec. Koniec z zalewaniem piwnic w budynkach na ul. Kraszewskiego? Droga zostanie odwodniona

W rejonie ul. Kraszewskiego w Sosnowcu poprawione zostanie odwodnienie drogi. Zlikwidowane będzie także tworzące się zalewisko.

UM Sosnowiec
Ul. Kraszewskiego w Sosnowcu zostanie odwodniona

Problem z zalewaniem terenu doprowadzał do zbierania się wody w piwnicach budynku przy ul. Kraszewskiego 15. Teraz sytuacja ma się zmienić. Zaplanowane prace mają poprawić odwodnienie tego terenu i nie dopuścić do powstawania zalewiska tworzącego się w rejonie klatki 89-99.

Co się zmieni?

Plan przebudowy obejmuje przebudowę ul. Kraszewskiego wzdłuż budynku nr 15 wraz z odwodnieniem drogi, budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, wymianę nawierzchni jezdni, remont chodnika w obrębie wejść do klatek schodowych oraz istniejącej nawierzchni z kostki granitowej w miejscu włączenia do kanalizacji ogólnospławnej, przebudowę wjazdu w ul. Kraszewskiego.

Wykonawcą tych zmian będzie firma Habas. Prace wykona w formule „Zaprojektuj i wybuduj„”. Firma ma 10 miesięcy na wykonanie modernizacji od momentu podpisania umowy. Koszt tej inwestycji to 650 tys. zł.

czytaj więcej:

Park przy placu Papieskim zostanie oficjalnie otwarty 20 maja

Nowy park w Sosnowcu zostanie oficjalnie otwarty

Nowe ławki przy dworcu kolejowym w Sosnowcu

Sosnowiec. Ławki na placu przed dworcem. Kiedy koniec prac?

Zespół Szkół

W mieście powstanie nowy żłobek. Prace ruszą w styczniu

Przebudowa ulic Zaruskiego i Komorowskiego

Uwaga! Od 9 listopada ulica Zaruskiego będzie zamknięta

Park w Zagórzu w Sosnowcu

Park tuż obok Placu Papieskiego już niebawem

ul. KWK Kazimierz-Juliusz Sosnowiec

Ostatni etap prac inwestycji przy ul. KWK Kazimierz-Juliusz

Na Zagórzu w Sosnowcu likwidowany jest buspas

Koniec buspasa w Zagórzu, oznakowania są usuwane