Sosnowiec. Koniec z zalewaniem piwnic w budynkach na ul. Kraszewskiego? Droga zostanie odwodniona

W rejonie ul. Kraszewskiego w Sosnowcu poprawione zostanie odwodnienie drogi. Zlikwidowane będzie także tworzące się zalewisko.

UM Sosnowiec
Ul. Kraszewskiego w Sosnowcu zostanie odwodniona

Problem z zalewaniem terenu doprowadzał do zbierania się wody w piwnicach budynku przy ul. Kraszewskiego 15. Teraz sytuacja ma się zmienić. Zaplanowane prace mają poprawić odwodnienie tego terenu i nie dopuścić do powstawania zalewiska tworzącego się w rejonie klatki 89-99.

Co się zmieni?

Plan przebudowy obejmuje przebudowę ul. Kraszewskiego wzdłuż budynku nr 15 wraz z odwodnieniem drogi, budowę systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, wymianę nawierzchni jezdni, remont chodnika w obrębie wejść do klatek schodowych oraz istniejącej nawierzchni z kostki granitowej w miejscu włączenia do kanalizacji ogólnospławnej, przebudowę wjazdu w ul. Kraszewskiego.

Wykonawcą tych zmian będzie firma Habas. Prace wykona w formule „Zaprojektuj i wybuduj„”. Firma ma 10 miesięcy na wykonanie modernizacji od momentu podpisania umowy. Koszt tej inwestycji to 650 tys. zł.

czytaj więcej:

Glorieta sosnowiec

Remont gloriety w Parku Dietla idzie do przodu

Ogród deszczowy w Parku Kuronia

Ogród deszczowy w Parku im. Jacka Kuronia

Nowe inwestycje na remonty dróg w Sosnowcu

Podpisano umowy na nowe inwestycje drogowe w Sosnowcu

Przebudowa ul. Kukułek została wznowiona

Rozpoczęła się wcześniej wstrzymana przebudowa ul. Kukułek

Sosnowieckie Egoztarium już wygląda imponująco

Egzotarium bez opóźnień. Co się dzieje na budowie?

Spotkanie z prezydentem Arkadiuszem Chęcińskim

„Ile kosztuje miasto?”. Sosnowiec, inflacja i wzrost cen

Przekazanie nowych karetek pogotowiu w Sosnowcu

Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu ma 3 nowe ambulanse