Radni zadecydowali: 18 hektarów Lasu Bienia nie będzie przeznaczonych na działalność górniczą. 22 głosów przeciw zmianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

22 radnych – przy 2 wstrzymujących się i 1 „za” – zagłosowało przeciw zmianom w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla kopalni dolomitu „Ząbkowice”. To oznacza, że 18 hektarów Lasu Bienia nie zostanie przeznaczonych na działalność górniczą.

Fot. PPUH „Dolomit” kopalnia Ząbkowice SA
Kopalnia dolomitu w Ząbkowicach

Sprawa ciągnie się od 2017 roku, kiedy to z wnioskiem o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego zwrócił się do władz Dąbrowy Górniczej zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „Dolomit” kopalnia Ząbkowice SA. – Urząd jako organ administracji publicznej miał obowiązek poddać ten wniosek pod głosowanie rady miejskiej – wyjaśnia dąbrowski magistrat.

Sprzeciw mieszkańców

W międzyczasie opracowano projekt nowego planu i przekazano go do zaopiniowania przez upoważnione do tego instytucje. Jak przypominają dąbrowscy urzędnicy, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Sanepid pozytywnie zaopiniowały i uzgodniły projekt planu. Z kolei w październiku 2020 roku minister klimatu i środowiska wyraził zgodę na zagospodarowanie tych gruntów pod działalność kopalni. – To nasz Wydział Ochrony Środowiska jako jedyny wydał negatywną opinię dla proponowanych zmian planu. W opinii podkreślaliśmy znaczenie walorów przyrodniczych Lasu Bienia, a także charakter ochronny i izolacyjny dla terenów inwestycyjnych w Tucznawie – wyjaśnia Marcin Bazylak, prezydent Dąbrowy Górniczej.

Mieszkańcy, przede wszystkim Ząbkowic, walczyli o uratowanie lasu. – Dlatego dla mieszkańców dwukrotnie zorganizowaliśmy publiczne wyłożenie projektu zmian w planie oraz dyskusje nad projektem. Łącznie wpłynęło ponad 350 uwag i były one dla nas wyraźnym sygnałem, co mieszkańcy myślą o prowadzeniu dalszego wydobycia kosztem lasu – podkreśla prezydent Bazylak.

Decydująca sesja

Sprawę zakończyli radni na środowej (26 października) sesji, którzy niemal jednogłośnie (22 głosy „przeciw”, 2 wstrzymujące się, 1 „za”) nie zgodzili się na zmiany w planie zagospodarowania dla rejonu kopalni dolomitu „Ząbkowice”. A to oznacza, że przedsiębiorstwo nie może powiększyć swojego wyrobiska. – Jak bardzo w ostatnich latach rozszerzał się obszar działalności kopalni najlepiej widać z ul. Górzystej w Ząbkowicach. Gdyby zmiana planu weszła w życie, z bukowego Lasu Bienia nie zostałoby nic. Słowa uznania kieruję do Wydziału Ochrony Środowiska, który stanął po stronie przyrody i argumentów mieszkańców Ząbkowic – zaznaczał podczas sesji radny Piotr Bobrowski.

Dyskusja wokół planu pokazała, jak wielkie znaczenie dla mieszkańców ma przyroda w naszym mieście. Uważam, że jest to wyraźny sygnał dla przedsiębiorstwa jak ważna jest rekultywacja miejsca, w którym prowadzona była eksploatacja złóż – powiedział prezydent miasta.