Radni w Sosnowcu przegłosowali uchwałę o większych opłatach za pobyt dziecka w żłobku

W Sosnowcu wzrosną opłaty za pobyt dziecka w żłobku. Radni przegłosowali uchwałę i od 1 lipca ma ona wejść w życie.

Żłobek Miejski w Sosnowcu
Wzrost opłat za żłobek

Radni z Sosnowca podczas posiedzenia Rady Miejskiej 26 maja głosowali nad uchwałą dotyczącą podwyżek opłat w miejskich żłobkach. Za projektem zagłosowało 15 radnych, 4 wyraziło sprzeciw, a 6 wstrzymało się od głosu.

Wysoki wzrost opłat

Uchwała zakłada ustalenie opłaty za pobyt dziecka w Zespole Żłobka i Klubów Dziecięcych w związku z tym ustalono miesięczną, maksymalną opłatę za pobyt dziecka w placówce do 10 godzin, która wynosi 380 zł. Zaś rodzice dzieci, które spędzają w żłobku więcej niż 10 godzin, za każdą kolejną godzinę będą musieli dopłacić 38 zł.

Ustawa ma wejść w życie 1 lipca 2022 roku. Obecnie za żłobek w mieście rodzice płacić musieli 260 zł, a za każdą dodatkową godzinę 26 zł, więc różnica jest spora. Rosnące koszty stanowią dziś wyzwanie dla każdego. Zwiększenie opłat w żłobkach może utrudnić życie rodzicom, zwłaszcza tym, którzy pracują.