Radni zadecydowali: modernizacja i nowy sprzęt dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii, inwestycja warta 3 mln zł w Nemo

W środę, 2 lutego, odbyła się sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej. Ustalono, że miasto przekaże pieniądze na inwestycje w Zagłębiowskim Centrum Onkologii oraz 3 mln zł na budowę systemu kogeneracji w aquaparku Nemo.

UM Dąbrowa Górnicza
Zagłębiowskie Centrum Onkologii

Dąbrowa Górnicza przekaże na Zagłębiowski Szpital Onkologiczny prawie 5,2 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup tomografu komputerowego i adaptację pomieszczeń (2 600 000 zł). Zakupiony zostanie również aparat RTG (1 500 000 zł) oraz detektor promieniowy gamma dla bloku operacyjnego (42 000 zł). Dodatkowo dotacja obejmie modernizację infrastruktury IT w ZCO (1 050 000 zł). W głosowaniu nad inwestycją 25 radnych zagłosowało za przeznaczeniem pieniędzy na sprzęt dla Zagłębiowskiego Centrum Onkologii. Jeśli chodzi o samą modernizację szpitala, 3 radnych było przeciw.

Nowoczesny sprzęt zastąpi wysłużone i awaryjne już urządzenia: aparat RTG zakupiony w 1998 roku i tomograf z 2007 roku – wyjaśnia dr Tomasz Szczepanik, p.o. dyrektora Zagłębiowskiego Centrum Onkologii.

Nemo niezależne od dostawców prądu

3 mln zł przeznaczone zostanie na budowę systemu kogeneracji wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych oraz budowę własnej stacji transformatorowej w Nemo. Ta inwestycja pozwoli uniezależnić się od głównych dostawców ciepła i prądu. Do tej pory, biorąc pod uwagę podwyżki cen, media wynosiły 20% kosztów. W ciągu 2 lat inwestycja ma się zakończyć, a Nemo ma zyskać płynność finansową. 3 radnych było przeciwnych tej dotacji, zaś 19 zagłosowało za projektem.

Strzemieszyce dostaną więcej

W tym roku przekazane zostaną 4 mln zł na wspólną inwestycję z PKP PLK w Strzemieszycach. Dotacja umożliwi kolejowej spółce wybór wykonawcy tunelu pieszo-rowerowego. W przyszłym roku na ten cel ma być przeznaczone jeszcze 836 991,87 zł. Jest to więcej o 221 991,87 zł niż zakładano. Radni jednogłośnie zgodzili się na zwiększenie tych wydatków.