Rada Miasta Czeladzi postanowiła przekazać 100 tys. zł na pomoc dla Żydaczowo

Czeladź przekaże 100 tys. zł na wsparcie Żydaczowa - miasta partnerskiego na Ukrainie. Decyzją Rady Miasta pieniądze zostaną wykorzystane na zakup potrzebnego sprzętu dla obrony cywilnej miasta.

UM Czeladź
100 tys. zł dla Żydaczowa na Ukrainie

W środę, 30 marca Rada Miejska w Czeladzi podjęła decyzję o przekazaniu z budżetu miasta 100 tys. zł na pomoc dla Żydaczowa - ukraińskiego miasta partnerskiego. Taką możliwość daje wprowadzona ustawa z 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W związku z zapisami jednostki samorządu terytorialnego mają możliwość przekazywania pomocy rzeczowej i finansowej społecznościom lokalnym innych państw.

Do pomocy dołączają Termy Rzymskie

Środki, które miasto postanowiło przeznaczyć na pomoc dla Żydaczowa, zostaną spożytkowane na zakup sprzętów potrzebnych dla obrony cywilnej miasta. Listę niezbędnych rzeczy Czeladź otrzymała od władz ukraińskiego miasta.

Przeznaczoną kwotę wzmocni 62 tys. zł zebrane przez gości Term Rzymskich. Właściciel postanowił wszystkie zebrane pieniądze podczas weekendowego saunowania przeznaczyć na wsparcie miasta partnerskiego w trudnym czasie. Zakupione sprzęty - wraz z darami zebranymi przez nasze miasto i zapowiadanymi kolejnymi darami, które mają dotrzeć do nas z Auby - zostaną drugim już tirem wysłane do Żydaczowa - mówi Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi.