Jak będzie wyglądała aleja Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej po przebudowie? Chodniki i drogi rowerowe na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Morcinka

Powstała wizualizacja kolejnego etapu przebudowy Alei Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej. Odcinek od ul. Tysiąclecia do ul. Morcinka zyska nowy chodnik, ścieżkę rowerową i rondo turbinowe.

FB: Marcin Bazylak
Aleja Piłsudskiego

Kolejny etap przebudowy alei Piłsudskiego w Dąbrowie Górniczej objął prace na odcinku od ul. Tysiąclecia do ul. Morcinka. Zgodnie z założeniami miasta dotyczących przystosowania dróg do ruchu pieszych i rowerzystów, wzdłuż tego fragmentu powstanie droga rowerowa oraz chodnik. Droga rowerowa ma powstać od strony osiedla Manhattan, a tuż obok, bliżej osiedla, znajdzie się chodnik.

Wyremontowane zostanie przejście podziemne, do którego prowadzić będą nowe pochylnie. Zaś przystanki autobusowe i tramwajowe zamienią się w jeden wspólny. Znajdzie się on na pasie pomiędzy jezdniami. Dla bezkolizyjnego ruchu autobusów, wewnętrzne pasy jezdni zostaną zlikwidowane na rzecz zatok.

Rondo turbinowe zamiast skrzyżowania

W miejscu skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Morcinka i Leśnej powstanie rondo turbinowe, a jezdnia przed nim zwęzi się do dwóch pasów. Ma to ułatwić wjazd z dróg podporządkowanych, co aktualnie jest problemem. Przejście dla pieszych w obrębie skrzyżowania z ul. Morcinka zostanie przekształcone w przejście dla pieszych z przejazdem rowerowym.