Posiadasz zbędny grunt leśny lub przeznaczony do zalesienia? Teraz możesz sprzedać go Nadleśnictwu Siewierz

Nadleśnictwo w Siewierzu ogłosiło chęć zakupu gruntów leśnych lub terenów przeznaczonych do zalesienia. Jak informuje, „podejmuje działania powiększania zasobów leśnych”.

Pixabay
Nadleśnictwo Siewierz odkupi grunty leśne

Nadleśnictwo w Siewierzu ogłosiło chęć zakupu gruntów leśnych lub terenów przeznaczonych do zalesienia. Wszyscy, którzy chcą sprzedać swoje grunty muszą złożyć odpowiedni wniosek. Pod uwagę brane są tylko tereny w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Siewierz. W Banku Danych o Lasach mozna sprawdzić, czy dany grunt należy do tego obszaru.

Każdy złożony wniosek Nadleśnictwo rozpatrzy biorąc pod uwagę możliwość nabycia zgłoszonego gruntu. Ważna jest również ocena przydatności gruntu wobec gospodarki leśnej. Ważne, aby wszystkie dane znajdowały się w Elektronicznej Księdze Wieczystej, gdyż na podstawie jej wpisów oceniany będzie stan gruntu.

Przy zakupie gruntu niezbędna jest zgoda dyrektora generalnego Lasów Państwowych. Dopiero później zlecona zostanie wycena nieruchomości.