Ponadczasowe szklane działa zagłębiowskich projektantów zostały docenione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Zagłębiowscy projektanci szkła zostali nagrodzeni przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dzieła artystów do dziś uważane są za nowoczesne.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński nadał prestiżowe medale „Zasłużony w Kulturze Gloria Artis" siedmiu projektantom szkła. Artyści przez wiele lat związani byli z z zagłębiowskimi wytwórniami szkła m.in. w Ząbkowicach i Zawierciu.

Srebrne medale otrzymali: Eryka Trzewik-Drost, Jan Sylwester Drost, Janusz Robaszewski, Stefan Sadowski, Wszewłod Sarnecki. Brązowe medale trafiły do: Marii Małgorzacie Słaboń oraz Bogdanowi Kupczykowi. Zwycięscy artyści, wciągnięci w świat przemysłu szklarskiego, od lat 50. XX wieku tworzyli dzieła, które do dziś uchodzą za nowoczesne. Przyznane nagrody słusznie honorują ich zasługi i wkład w rozwój polskiej sztuki użytkowej i kultury narodowej.

Groszkowa faktura i intensywne kolory

Eryka Trzewik-Drost w swoich projektach szczególnie zauważalne są inklinacje rzeźbiarskie oraz metody kształtowania
formy właściwe tworzywom ceramicznym. Artystka wykonywała również gipsowe modele projektowanych naczyń. W jej projektach często zauważyć można groszkową fakturę oraz intensywne kolory.

Eryka pracowała w Zakładach Porcelany „Bogucice” w Katowicach-Bogucicach, gdzie zajmowała się opracowywaniem wzorów ceramiki użytkowej, 1957–1964. Następnie w latach 1966–1990, podobnie jak jej mąż Jan Sylwester Drost, pracowała w ośrodku wzorniczym Huty Szkła Gospodarczego „Ząbkowice” w Ząbkowicach Będzińskich (Dąbrowa Górnicza). Jej prace można oglądać w muzeach m.in. w: Muzeum Narodowym w Warszawie, Muzeum Narodowym w Krakowie; Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze, Musée du Verre w Liége (Belgia), Europejskim Muzeum Współczesnego Szkła w Coburgu (Niemcy).

Technika szkła prasowego

Jan Sylwester Drost (mąż Eryki Trzewik-Drost) tworzył szklane dzieła, które od samego początku zapowiadały radykalną zmianę w dotychczasowym traktowaniu szkła prasowanego. Artysta pozostawił symetrię na rzecz odręcznego kształtu. Wspólnie ze swoją żoną rozpowszechnił technikę szkła prasowego.

Drost pracował w Katowickich Zakładach Mechaniczno-Optycznych (1959–1960). Zdobyte doświadczenie w dziedzinie szkła optycznego wykorzystał w pracy artystycznej. Od 1960 roku przez 40 lat pracował jako projektant, kierownik ds. wzornictwa
i organizator w ośrodku wzornictwa Huty Szkła Gospodarczego „Ząbkowice” w Ząbkowicach Będzińskich (Dąbrowa Górnicza).

Nowoczesność a konsekwencja

Janusz Robaszewski łączył w swoich dziełach tradycję z nowoczesnością. Był projektantem i kierownikiem Zakładowego Ośrodka Wzornictwa w Hucie Szkła Kryształowego „Violetta” w Stroniu Śląskim, w latach 1978–2010. Od 10 lat jest sekretarzem Rady Nadzorczej Strońskiego Parku Aktywności „Jaskinia Niedźwiedzia”.

Stefan Sadowski wykorzystując szkło tworzył obiekty realizowane z konsekwencją i artystycznym uporem. W ten sposób powstawały wielowątkowe i różnorodne tematycznie cykle. Jego dzieła pełnią rolę przekaźnika idei i myśli.

Od 1968 roku był projektantem w Hucie Szkła Kryształowego „Sudety” w Szczytnej Śląskiej, miejsce kierownika objął w 1975, a później został głównym specjalistą. W 1986 roku założył własną pracownię Glass Studio w Polanicy-Zdroju.

Polskie wzornictwo na arenie międzynarodowej

Proste, oszczędne i wyważone projekty naczyń szklanych są efektem prac Wszewłoda Sarneckiego. Dzięki jego pracom polskie wzornictwo było popularyzowane na całym świecie. Zainicjowana przez Sarneckiego wzorcownia Minexu w Warszawie, w której tworzył autorskie projekty i zbierał indywidualne zamówienia dla polskich hut, rozsławiła polskie wzornictwo, pokazując nieograniczone niemal możliwości polskiego przemysłu szklarskiego.

Pracował jako główny projektant w Krośnieńskich Hutach Szkła, Krosno, 1964–1973. Utworzył tam nowoczesną pracownię wzorowaną na zachodnioeuropejskich zakładach, która składała się z przeszkolonego zespołu hutników. Współpracował z Centralą Handlu Zagranicznego Minex, co umożliwiło mu podróże po całym świecie.

Uroczyste wręczenie medali odbędzie się dziś (28 kwietnia) o godzinie 18:00 w Pałacu Schoena Muzeum w Sosnowcu. W wydarzeniu weźmie udział Wojewoda Śląski.