Pomimo starań władz Czeladzi nadal nie ma porozumienia ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Saturn", mimo to rozpoczęto przebudowę ulicy Trznadla i Zwycięstwa

Do rozpoczęcia przebudowy w rejonie ulicy Trznadla i Zwycięstwa w Czeladzi potrzebne było porozumienie miasta ze Spółdzielnia Mieszkaniową „Saturn". Miasto postanowiło dłużej nie czekać i rozpoczęło inwestycję na swojej części.

FB/Dr Patrycja Juszczyk - Radna Rady Miejskiej w Czeladzi
Remont w rejonie ulicy Trznadla i Zwycięstwa na Piaskach w Czeladzi

W ulicy Trznadla i Zwycięstwa na Piaskach w Czeladzi dzieją się duże zmiany. Niedawno powstał tam duży apartamentowiec, a także budynek mieszkalno-usługowy. Ponadto w tym miejscu pojawić się ma kilka nowych budynków mieszkalnych.

Brak porozumienia ze Spółdzielnią

Do tej pory miasto na wspomnianym terenie zbudowało nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Natomiast obok istniejącego spółdzielczego osiedla i pobliskich garaży od lat występował problem z podtapianiem terenu. Te niedogodności utrudniały życie mieszkańców, lecz aby sytuacja mogła się zmienić potrzebne było porozumienie ze Spółdzielnią Saturn. Do tej pory miastu nie udało się dogadać ze Spółdzielnią.

Władze miasta nie chcąc czekać dłużej, zwłaszcza gdy o remont intensywnie zapobiegali radni miasta, postanowiły rozpocząć realizację przebudowy na swojej części terenu, z myślą, że być może to zmobilizuje Spółdzielnię Saturn do zawarcia porozumienia.

Prace ruszyły, a obejmą one odwodnienie terenu, osadzenie studzienek, a później remont nawierzchni i wjazdu od ul. Trznadla SM "Saturn". Powstać mają również nowe miejsca postojowe.