Podpisano umowę na budowę nowego parku w Sosnowca. Mieszkańcy Zagórza będą mogli spędzać swój wolny czas wśród zieleni

Za 6 miesięcy w Zagórzu w Sosnowcu powstanie nowy park. W ramach rekompensaty Zagłębiowski Park Sportowy zobowiązał się do zasadzenia około 1100 drzew.

Nowy park w Zagórzu w Sosnowcu powstanie tuż obok Placu Papieskiego. Na terenie przyszłego, kolejnego, zielonego miejsca w mieście zasadzono do tej pory już 240 drzew. Największą część stanowi Jarząb Mączny i Klon Pospolity. Drzewa pojawiły się w związku z rekompensatą Zagłębiowskiego Parku Sportowego, na którego budowie należało wyciąć drzewa.

Czekaliśmy na to 1346 dni, wówczas zasadziliśmy tutaj pierwsze drzewko. Wtedy obiecywaliśmy mieszkańcom Sosnowca, a przede wszystkim Zagórza, że taki park tutaj powstanie. Powstanie on między innymi dlatego, że Zagłębiowski Park Sportowy rozpoczynając budowę, musiał przygotować teren, wyciąć zieleń. W ciągu najbliższych dni wykonawca rozpocznie realizację inwestycji, która w dużej mierze powstała dzięki koncepcji pana prezydenta Jeremiasza Świerzawskiego - mówił prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński

Sosnowiecka zieleń

W czwartek (23 czerwca) władze miasta podpisały umowę z wykonawcą i już za 6 miesięcy mieszkańcy dzielnicy będą mogli cieszyć się nowym miejscem, doskonałym do odpoczynku. Pojawić się mają ścieżki, fontanna, a także labirynty stworzony z krzewów. Znajdzie się również miejsce na ławki, kosze na śmieci i oświetlenie. Koszt całej inwestycji wyniesie 3 mln zł.

Czas do końca roku

Do końca 2022 roku na terenie nowego roku ma się jeszcze znaleźć ponad 850 drzew, co daje łącznie ponad 1100 drzew. Wśród od 3 do 5 metrowych drzew znajdą się takie gatunki, jak: grab pospolity, klon pospolity, lipa drobnolistna i jarząb mączny. Zagłębiowski Park Sportowy zobowiązał się również do 3-letniej pielęgnacji drzew.

Będą to drzewa liściaste. Będzi to przede wszystkim klon, jarząb mączny, lipa drobnolistna i grab pospolity. W tej chwili do nasadzenia pozostało 850 drzew, 238 zostało już posadzonych, więc łącznie 1090 drzew będzie w parku przez nas, w związku rekompensatą, nasadzonych. Zgodnie z decyzjami przez 3 lata będziemy odpowiadać za pielęgnację drzew. Jeśli drzewo uschnie musi być wymienione na nowe w ramach tych trzech lat. - Wojciech Gabryś, prokurent Zagłębiowskiego Parku Sportowego.