Ostateczna wizualizacja bloku wielorodzinnego w Wojkowicach. Budynek powstanie w ramach SIM Zagłębie

Tomasz Szczerba, burmistrz Wojkowic opublikował końcową wizualizację bloku wielorodzinnego, który powstanie w ramach SIM Zagłębie. W budynku dostępnych będzie 56 mieszkań. Według pierwotnych założeń realizacja rozpocznie się w 2023 roku.

Burmistrz Wojkowic opublikował ostateczną wizualizację bloku wielorodzinnego, który powstanie przy ulicy Sucharskiego w Wojkowicach. - Nowe mieszkania są bardzo potrzebne, w I etapie powstanie 56 mieszkań, zaś na dole pojawi się klub dziecięcy lub filia żłobka - podkreślił Tomasz Szczerba.

Kolejny etapem będzie przetarg

Po wykonanej ostatecznej wersji wizualizacji budynku, SIM Zagłębie złoży wniosek o finansowanie do Banku Gospodarstwa Krajowego. W dalszej kolejności ruszy przetarg na opracowanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Następnie wystartuje przetarg na wyłonienie wykonawcy.

Realizacja projektu ruszy w 2023 roku, a planowane jej zakończenie jest na przełom 2024 i 2025 roku. Spółka zastrzega, że podany termin może przesunąć się w trakcie procesu inwestycyjnego.

Kto może ubiegać się o mieszkanie?

Inwestycja jest skierowana do osób, które nie mają zdolności kredytowej przy jednoczesnym posiadaniu zdolności czynszowej. Kolejnym warunkiem jest odpowiedni poziom dochodów - nieprzekraczający progu określonego w wymienionych przepisach. Ostatnim obligatoryjnym warunkiem jest nieposiadanie prawa do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której ubiega się o najem.

Należy pamiętać, że osoby, które chcą ubiegać się o mieszkanie, zobowiązane zostaną do wniesienia opłaty partycypacyjnej, czyli określonej kwoty, która po pierwsze umożliwi kupno mieszkania po 15 latach, a także zmniejszy stawkę czynszu. Kwota partycypacji to od 15 do 20 procent wartości mieszkania.

Inwestycja pod wieloma aspektami jest atrakcyjna - głównym czynnikiem jest atrakcyjny czynsz, który będzie wynosił w granicach 15 - 18 zł za m². Mieszkania wybudowane zostaną w podwyższonym standardzie, a wybranych inwestycjach będzie mieścić się żłobek lub "klub malucha". Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na stronie SIMu Zagłębie.