Ogniska zgnilca amerykańskiego pojawiły się w Sosnowcu. Wciąż groźny jest ASF, a do tego ptasia grypa...

Służby wojewody informują o ogniskach afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa śląskiego. Wśród nich są miasta i gminy Zagłębia. – Są też informacje o zakażeniach zgnilcem amerykańskim. To z kolei choroba pszczół – podkreślają sosnowieccy urzędnicy. Co więcej, pojawiła się też ptasia grypa...

Pixabay
Pszczoła

Przypomnijmy, że pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń (African Swine Fever, ASF) w województwie śląskim związany był z dzikiem – ofiarą wypadku komunikacyjnego w powiecie będzińskim (miejscowość Warężyn, gmina Siewierz). Już 30 grudnia, wojewoda śląski, swoim rozporządzeniem, za obszar objęty ograniczeniami – strefę objętą zakażeniem afrykańskim pomorem świń („strefa objęta zakażeniem”) uznał obszar obejmujący: miasta Będzin, Sosnowiec i Dąbrowa Górnicza; gminy powiatu będzińskiego – Bobrowniki, Siewierz, Mierzęcice, Psary, Wojkowice oraz gminę Łazy w powiecie zawierciańskim.

Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, w związku z czym choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia lub życia. Afrykański pomór świń to zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe, świniodziki oraz dziki. Zakażenie świń w stadzie przebiega powoli, a śmiertelność sięga 100 procent – wyjaśnia Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach.

Jak z kolei informuje sosnowiecki magistrat, w mieście wykryto też ogniska zgnilca amerykańskiego. To choroba atakująca pszczele czerwie i powodująca obumieranie larw. Co więcej, jest też ptasia grypa... – W związku ze stwierdzeniem ogniska grypy ptaków na terenie województwa śląskiego Sosnowiec znalazł się w strefie zagrożenia. W związku z tym apelujemy o właściwe zabezpieczenie drobiu przed dostępem dzikich ptaków mogących przenosić wirusa ptasiej grypy – podkreślają urzędnicy. Jednocześnie przypominają, że zakazuje się:

  • pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
  • wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

I nakazuje się:

  • utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których mają dostęp dzikie ptaki,
  • zgłaszanie do powiatowego lekarza weterynarii miejsc, w których jest utrzymywany drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych,
  • utrzymywanie drobiu, z wyłączeniem kaczek i gęsi, w izolacji od dzikich ptaków,
  • przechowywanie paszy i ściółki dla drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w sposób zabezpieczający tę paszę i ściółkę przed kontaktem z gryzoniami i dzikimi ptakami oraz ich odchodami,
  • karmienie i pojenie drobiu i ptaków utrzymywanych przez człowieka w zamkniętym pomieszczeniu lub osłonię tym miejscu w sposób zabezpieczający paszę i wodę przed dostępem dzikich ptaków oraz ich odchodami,
  • lokalizowanie gniazd dla drobiu wewnątrz budynków,
  • powstrzymanie się przez osoby, które w okresie ostatnich 48 godzin uczestniczyły w polowaniu na ptaki łowne, od wykonywania czynności związanych z utrzymywaniem drobiu.
Kangur Kubuś

Może Cię zainteresować:

Nie żyje kangur Kubuś z Parku im. Kuronia. "Ktoś w mini zoo strzelał petardami"

Autor: Martyna Urban

11/01/2023

Afrykański Pomór Świń

Może Cię zainteresować:

Pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru świń w Śląskiem. Próbki pobrano w pow. będzińskim

Autor: Martyna Urban

04/01/2023