Sosnowiec: budżet na 2022 rok przyjęty. Powstaną mieszkania komunalne, Zagłębiowski Park Sportowy i Egzotarium. Będą też drogowe remonty

W poniedziałek, 20 grudnia, na sesji Rady Miejskiej w Sosnowcu odbyło się głosowanie nad projektem budżetu na 2022 rok. Nie było głosów sprzeciwu, 20 radnych głosowało za przyjęciem projektem, 5 wstrzymało się od głosu.

Wizualizacja: Zagłębiowski Park Sportowy
Tak ma wyglądać Zagłębiowski Park Sportowy

W poniedziałek przyjęto nie tylko projekt budżetu Sosnowca na 2022 rok, ale także Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sosnowca na lata 2022-2040. W tym wypadku „za” było 19 radnych, zaś 5 się wstrzymało.

Budżet, który przyjęto przewiduje dochód miasta na poziomie 1 094 299 116,93 zł, zaś wydatki określono na kwotę 1 151 304 762,53 zł. Istotną inwestycją ma być ukończenie budowy Egzotarium, Zagłębiowskiego Parku Sportowego oraz mieszkań komunalnych. W planach jest również sfinalizowanie inwestycji Tramwajów Śląskich.

Egzotarium, Zagłębiowski Parki Sportowy i...

Jesienią 2022 roku ukończona ma zostać budowa Egzotarium, czyli Centrum Edukacji Ekologicznej w Sosnowcu. W przyszłym roku zakończyć mają się prace nad Zagłębiowskim Parkiem Sportowym; do października 2022 roku w mieście gotowe mają być hala sportowa, stadion i lodowisko. Zmodernizowana zostanie kryta pływalnia przy ulicy Żeromskiego. Przebudowie ulegnie stadion lekkoatletyczny przy ulicy Mireckiego. W parku w Zagórzu, przy Placu Papieskim, nasadzone zostanie ponad tysiąc drzew. Sam park zajmie około 1,5 ha.

Plac przed dworcem kolejowym PKP w Sosnowcu gotowy będzie wiosną 2022 roku. Pojawi się miejsce przyjazne do spędzania wolnego czasu. Nasadzone zostaną drzewa i krzewy. Zainstalowana zostanie fontanna i utworzy się miejsce na gastronomię. Przed dworcem powstanie szklany pawilon z zielonym dachem.

Mieszkania komunalne, drogowe inwestycje

Również wiosną planuje się pierwsze od 50 lat oddanie do użytku w Sosnowcu mieszkań komunalnych. 4 budynki wybudowane zostaną przy ul. Traugutta, w których to dostępnych będzie 80 mieszkań. Prócz tego termomodernizacja obejmie budynki mieszkalne przy ul. Dobrzańskiego, Szczecińskiej, Lipowej, Andersa, Puławskiego, Czeladzkiej oraz Sobieskiego.

Przebudowane zostaną także drogi i chodniki. Modernizacji poddane zostaną ulice: 1 Maja, Sienkiewicza, Piłsudskiego, Orla, Parkowa, Wawel, Zaruskiego, Blachnickiego, Bora-Komorowskiego, Ujejskiego, Czołgistów i Naftową. Rozbudowane będzie skrzyżowanie ulicy Lenartowicza z Aleją Paderewskiego. Wiadukt drogowy nad torami PKP w ciągu ulicy Wojska Polskiego będzie zmodernizowany. Powstanie droga łącząca ulicę Sedlaka i Niepodległości.

Tramwaje Śląskie na Zagórzu budują pierwszą od 40 lat linię tramwajową w Sosnowcu. Szacuje się, iż prace skończą się na początku 2023 roku. Trwa ponadto przebudowa linii tramwajowej wzdłuż ulicy 1 Maja i Andersa. Tutaj prace zakończyć się mają w lutym 2023 roku. W 2022 roku miasto planuje rozpoczęcie modernizacji wraz z częściową dobudową drugiego toru linii tramwajowej wzdłuż ulicy Wojska Polskiego.

Hybrydowe autobusy

Pieniądze z budżetu zostaną przeznaczone także na przebudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Stanie się to między innymi w rejonie ulic Sławkowskiej, Dojazdowej, Pekińskiej, Skłodowskiej, Broniewskiego, Dworcowej, Braci Mieroszewskich czy Kukułek. Kolejny etap modernizacji przejdzie także oczyszczalnia ścieków Radocha II.

Wydatki obejmą również zakup kilkunastu nowych autobusów hybrydowych dla PKM Sosnowiec.