Na Tylnej, Wysokiej, Kordonowej w Sosnowcu wymianie ulegnie kanalizacja. Sosnowieckie Wodociągi przeprowadzą jeszcze kilka remontów

W Sosnowcu trwają wiosenne prace Sosnowieckich Wodociągów. Inwestycje warte ponad 1,7 mln zł mają się zakończyć się w lipcu. W kilku miejscach wymieniona zostanie kanalizacja.

UM Sosnowiec
Przebudowy kanalizacji w Sosnowcu

Długo wyczekiwany remont ulicy Na Mazurkach, przy której w ostatnim czasie powstało wiele domów, rozpocznie się jeszcze w maju. Zbudowana zostanie kanalizacja sanitarna wraz przyłączami do budynków, która ma poprawić sytuację mieszkańców. Dotychczasowa droga gruntowa zostanie utwardzona przy pomocy płyt. Inwestycja ma się zakończyć z początkiem wakacji, jej koszt to ok. 300 tys. zł.

Kanalizacja sanitarna w rejonie ul. Tylnej ma być gotowa już w czerwcu. Inwestycja warta ok. 230 tys. zł odbywa się na prawie dwustumetrowym odcinku. Część ulicy Tylnej nie jest do końca zbudowana. W tej sytuacji Sosnowieckie Wodociągi zbudują sięgacze, które w przyszłości umożliwią przyłączenie nowych budynków do kanalizacji.

Wiosenno-wakacyjne prace wodociągowe

Przebudowa kanalizacji spławnej obejmie ulicę Wysoką i Kordonową. Sieć zostanie wymieniona na odcinku prawie 300 metrów. W trakcie prac wartych 700 tys. zł wymienione zostaną również przyłącza kanalizacji prowadzące do budynków oraz wypusty deszczowe z przykanalikami. Powstaną również studzienki kanalizacyjne z klapą burzową. Remont pod powierzchnią dopełnione zostaną nową nawierzchnią. Wykonawca ma ukończyć zadanie do końca lipca 2022 roku.

Sieć wodociągowa jest wymieniana od kilku tygodni na odcinku od skrzyżowania z ulicą 1 Maja do ulicy Warneńczyka i Witosa. Inwestycja ma na celu poprawić jakość dostarczanej wody. Po zakończeniu położony zostanie nowy chodnik. Remont ma się zakończyć jeszcze w czerwcu.