Mieszkańcy Sosnowca zwycięsko zakończyli batalię o tereny dawnej Huty Katarzyna. Pamiątką dawnych czasów będzie już tylko wieża wyciągowa

Zakończyła się batalia mieszkańców Sosnowca o tereny dawnej Huty Katarzyna. W tym miejscu firma Panattoni zamierzała zbudować hale magazynowo-produkcyjne z zapleczem biurowym.

fotopolska.eu
Huta Katarzyna

Huta Katarzyna została założona na terenie dzisiejszego Sosnowca w 1881 roku. Występowała później pod nazwą Huta im. Mariana Buczka. W miejscu dawnej działalności przemysłowej firma Panattoni chciała wybudować jedną lub dwie hale magazynowo-produkcyjne z zapleczem biurowym. Podczas trwania rozbiórki terenu pod budowę, powstała grupa mieszkańców Zagłębia sprzeciwiająca się nowej inwestycji. Początkowo grupa na Facebooku nosiła nazwę Protest Panattoni. Z czasem założyciel grupy - Piotr Krawczyk - zmienił formę zrzeszenia mieszkańców i od tej pory grupa funkcjonuje jako Wake Up – Sosnowiec zbudź się. Jej członkowie dzielą się informacjami odnośnie m.in. problemów, inwestycji i estetyki miasta.

Baza logistyczna pod nosem mieszkańców

Spór o tereny dawnej Huty Katarzyny przy ul. Staszica rozpoczęły się w 2019 roku, kiedy to pojawiła się informacja o planowanej inwestycji firmy Panattoni. Jedną z obaw mieszkańców tamtych rejonów był przejazd pojazdów ciężarowych, gdyż ten teren inwestycyjny położony jest między drogą krajową 94, a ulicą 3-go Maja. Zaś ulica ta jest ważnym szlakiem komunikacyjnym w mieście. Władze miasta twierdziły, że ruch tranzytowy zostanie poprowadzony ulicą Piotrkowską, a następnie Sielecką i Sienkiewicza do drogi wojewódzkiej 910 w Będzinie. Jednak i w tym miejscu pojawiły się pewne wątpliwości, ponieważ trasa ta byłaby okrężna, a przepustowość ulicy Sienkiewicza i stan ulicy Sieleckiej nie są odpowiednie do tego typu ruchu.

Panattoni przegrywa w sądzie

W końcu sprawa trafiła do samorządowego kolegium odwoławczego, gdzie unieważniono dwie decyzje o warunkach zabudowy, które Urząd Miejski w Sosnowcu wydał firmie Panattoni. Przedsiębiorstwo nie odpuściło sprawy i w 2021 roku bezskutecznie odwołało się do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Ostatecznie mieszkańcy zwyciężyli ten spór 7 października 2021 roku. Jednak i wtedy nie byli pewni, że sprawa w pełni się zakończyła.

Do tematu 2 marca 2022 roku powrócił Rafał Lipiński - architekt z Będzina, który sprawę śledził i opisywał na swoim blogu od samego początku.

Jako, że część mieszkańców Sosnowca od dłuższego czasu toczy swoją “małą wojnę” na płaszczyźnie planowania przestrzennego na terenie miasta Sosnowiec, chciałem ogłosić publicznie, że batalia o sosnowiecką Katarzynę dobiega końca. Długo wstrzymywałem się ze wpisem aby poddać tą informację do publicznej wiadomości, gdyż nie była ona jeszcze 1.5 miesiąca temu pewna. Jednak 27 stycznia 2022 roku okoliczności uległy diametralnej zmianie i na dzień dzisiejszy sytuacja wygląda tak, że na 99.99% centrum logistyczne koncernu Panattoni nie powstanie na terenie Katarzyny w Sosnowcu - informował na swoim blogu Rafał Lipiński.

Zmiany w uchwale

Jak się okazało Rada Miejska Sosnowca zmieniła przyjętą w 2016 roku uchwałę odnośnie uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sosnowiec. Zakładała ona, iż tereny po dawnej Hucie Katarzyna stanowią tereny z różnymi formami produkcji o ograniczonym charakterze z uwagi na możliwe sąsiedztwo terenów o innych przeznaczeniach wymagających różnych form ochrony.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy wyżej obowiązujących zapisach obowiązującego wciąż studium “zatopiłoby statek zwany osiedlem Renarda”, nie wspominając już o mieszkańcach robotniczego osiedla przy ulicy Staszica. Osobiście uważam, że należy podziękować kilku osobom, które w imieniu “zbuntowanych z Sosnowca” doprowadziły do przebudzenia spółki budującej tzw. osiedle Renarda. Jestem przekonany, że to interwencja spółki u gospodarza miasta po części wpłynęła na zmianę polityki przestrzennej w tej części miasta. A może strach o odszkodowania….- przyznaje Piotr Lipiński.

Wobec tej zmiany tereny, na których znajduje się osiedle Renarda oraz to przy ul. Staszica, przestały być terenem produkcji nieuciążliwej z dopuszczeniem magazynów oraz składów. Miejsce to wyznaczono jako strefę ochrony zespołów zabudowy, a także nie dopuszcza się rozmieszczania obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2.

Uwagi należy składać do 9 marca

Studium Rady Miejskiej jest aktualnie na etapie publicznego wyłożenia. Oficjalne skargi dotyczące zmian można składać do 9 marca 2022 roku. Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi zapisami zmian w studium mogą je sprawdzić na platformie konsultacji społecznych w Sosnowcu.

Należy się zmobilizować i składać uwagi jeśli takowe Państwo macie. Bo zmiany w studium są kluczowe dla ewentualnych przyszłych mpzp. Dziwi mnie trochę fakt, że takie wydarzenie jak zmiana studium jest tak słabo nagłośnione w sieci i prasie przez Urząd Miasta w Sosnowcu. W końcu studium też tworzą mieszkańcy, poprzez składanie strategicznych uwag do przedmiotowego dokumentu - podkreśla architekt z Będzina.

Zabudowań huty nie udało się uratować. Po interwencji mieszkańców na dłużej zostanie jedynie wieża wyciągowa żużla wraz z sąsiadującym murem przy ulicy Staszica.