Mieszkańcy Czeladzi muszą przeprowadzić deratyzację. Celem są szczury

Wiosenna akcja odszczurzania Czeladzi rozpocznie się 15 kwietnia i potrwa do 30 kwietnia. Każdy mieszkaniec zobowiązany jest do przeprowadzenia deratyzacji.

Pixabay
Deratyzacja w Czeladzi

Czeladź przypomina swoim mieszkańcom o konieczności przeprowadzenia deratyzacji wobec powszechnej akcji odszczurzania na terenie miasta. Wszystkie obszary, które podlegają deratyzacji zawarte są w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie Czeladź. Wiosenna akcja odszczurzania trwa od 15 do 30 kwietnia.

Zalecenia odszczurzania

Akcja deratyzacji w Czeladzi to jednorazowe i jednolite wyłożeniu trutki w budynkach mieszkalnych, produkcyjnych, magazynach, w placówkach służby zdrowia, oświaty, handlowych, gastronomicznych, gospodarstwach rolnych, sieciach kanalizacyjnych, ciepłowniczych, teletechnicznych i wszystkich innych miejscach, gdzie możliwe jest przebywanie gryzoni.

Przed rozłożeniem trutki należy oczyścić miejsce z wszelkich odpadów pokonsumpcyjnych oraz zaopatrzenia się w odpowiednią ilość środku. Ważne, aby w trakcie przeprowadzana deratyzacji stosować się ściśle do zaleceń zawartych w instrukcji poszczególnych trutek. W miejscu wyłożenia trutki konieczne jest umieszczenie ostrzeżenia: „UWAGA TRUCIZNA". Po 30 kwietnia trutkę trzeba usunąć.