Lokal na kulturę 2024. W Sosnowcu czeka siedem miejscówek z niskim czynszem

Trwa kolejna edycja akcji Urzędu Miasta w Sosnowcu i Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych. Jest skierowana do osób poszukujących miejsca na swoją artystyczno-kulturalną działalność.

Lokal na kulturę 2024

1 zł za metr kwadratowy? Właśnie taką opłatę za pierwszy rok proponują organizatorzy akcji Lokal na kulturę. Już po raz szósty samorząd zaprasza do wzięcia udział w konkursie, powalczenia o atrakcyjny czynsz i założenia własnej działalności.

– Chodzi o wyłonienie najemców lokali użytkowych Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności kulturalnej, artystycznej czy twórczej. To ukłon w kierunku osób, które mają fajne pomysły, ale nie zawsze dysponują finansowymi możliwościami na ich realizację. Ceny lokali są bowiem bardzo konkurencyjne – tłumaczą urzędnicy miejscy.

Na zainteresowanych czeka siedem miejsc:

  • Dęblińska 1
  • Głowackiego 4
  • Lwowska 29b
  • Modrzejowska 32a
  • Niepodległości 10
  • Warszawska 3/18-19
  • Zwycięstwa 7

Szczegóły dotyczące powyższych lokali (powierzchnię, wadium czy czynsz) można zobaczyć w galerii zdjęć. Warto wiedzieć, że w pierwszym roku wynajmu opłata za metr kwadratowy wynosi tylko 1 zł netto, a w kolejnych latach jest również bardzo atrakcyjna: 3-9 zł netto/m².

Jak wziąć udział w Lokalu na kulturę?

Oferty przyjmowane są do 29 lutego. Formularz, regulamin i inne potrzebne druki znajdziemy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Dokumenty można składać:

  • osobiście – w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Lokal na kulturę – Nie otwierać" oraz adresem lokalu, którego oferta dotyczy, w Urzędzie Miejskim w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta, al. Zwycięstwa 20, IV p., pokój 503E, w godzinach pracy tj. poniedziałek: 7:30-18:00, wtorek-czwartek 7:30- 15:30, piątek 7:30-13:00.
  • pocztą – na adres Urząd Miejski w Sosnowcu, Wydział Kultury i Promocji Miasta, al. Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec, z adnotacją na kopercie: "Lokal na kulturę – Nie otwierać" (decyduje data stempla pocztowego).
W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne prowadzące działalność jednoosobową lub w formie spółki cywilnej, osoby prawne, jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, organizacje i stowarzyszenia pozarządowe, podmioty, które posiadają status przedsiębiorstwa ekonomii społecznej zatrudniające ponad 50% osób niepełnosprawnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osoby fizyczne, które zobowiążą się w terminie 14 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu zarejestrować działalność gospodarczą – czytamy w regulaminie.
Nie damy sie wysiedlic 1

Może Cię zainteresować:

,,Nie damy się wysiedlić". Spotkanie w Bibliotece Śląskiej

Autor: Szymon Karpe

27/02/2024