Liczne materiały z wielu zbiorów na wystawie „Narodziny miasta Sosnowiec" w Zamku Sieleckim

W Sosnowieckim Centrum Sztuki - Zamek Sielecki do 21 sierpnia trwać będzie wystawa „Narodziny miasta Sosnowiec". Z wielu zbiorów prezentowane są wszelkie zachowane materiały.

Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki
„Narodziny miasta Sosnowiec" w Zamku Sieleckim

Wystawa „Narodziny miasta Sosnowiec" powstała w oparciu o materiały prasowe z przełomu XIX i XX wieku, dokumenty, archiwalia oraz liczne mapy. W ten sposób pokazany został proces dynamicznego rozwoju przygranicznej osady, która w końcu XIX wieku posiadała już własny teatr, hotele, restauracje oraz liczne warsztaty rzemieślnicze i przedsiębiorstwa.

Liczne zbiory

Wszystkie materiały prezentowane do 28 sierpnia w Sosnowieckim Centrum Sztuki - Zamek Sielecki pochodzą ze zbiorów: Dariusza Kmiotka, Muzeum w Sosnowcu, Archiwum Państwowego w Katowicach, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sosnowcu, Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, Biblioteki Śląskiej w Katowicach, Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, Biblioteki Cyfrowej KUL, Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych, Biblioteki Cyfrowej – Regionalia Ziemi Łódzkiej.