Koreańczycy, którzy wybudowali w Dąbrowie Górniczej fabrykę, patronują dwóm klasom. I wyposażyli szkolne pracownie dydaktyczne

Techniczne Zakłady Naukowe mają nową pracownię. Sprzęt przekazała firma SK hi-tech Battery Materials Poland, która jednocześnie jest patronem jednej z klas. Koreańczycy rozbudowują w Dąbrowie Górniczej największą w Europie fabrykę separatorów do baterii litowo-jonowych dla branży motoryzacyjnej.

Facebook/ Marcin Bazylak - prezydent Dąbrowy Górniczej
Sprzęt dla klasy w Technicznych Zakładach Naukowych

Koreańczycy, którzy przed rokiem rozpoczęli działalność w Dąbrowie Górniczej i chcą uruchamiać kolejne linie produkcyjne, przekazali Technicznym Zakładom Naukowym sprzęt do specjalistycznej pracowni napędów elektrycznych. Zakład jest partnerem szkoły i dzięki temu uczniowie mogą nie tylko korzystać z nowego sprzętu do nauki zawodu, ale możliwością odbycia cennych praktyk i zdobycia doświadczenia pod okiem specjalistów z branży. Koreańczycy patronują też klasie w Zespole Szkół Technicznych. W sumie wyposażyli dwie pracownie dydaktyczne.

Klasy patronackie działają od początku roku szkolnego. Projekt zakłada współpracę placówek z firmą, umożliwienie uczniom wizyt studyjnych w fabryce, odbycia płatnych staży, a w przyszłości być może uruchomienie programu stypendialnego. Spółka wyposażyła również szkolne pracownie dydaktyczne, które oficjalnie otwarto pod koniec września, sfinansowała także zakup podręczników do przedmiotów zawodowych. Korzystają z nich uczniowie kształcący się na kierunku mechatronik w Zespole Szkół Technicznych, a także automatyk i robotyk w Technicznych Zakładach Naukowych – informują dąbrowscy urzędnicy.

W każdej z klas uczą się po 34 osoby. Dzięki profesjonalnym urządzeniom, które trafiły do szkół, uczniowie będą mieli szansę poznać zasady programowania i obsługi urządzeń wykorzystywanych w procesach produkcyjnych. Pozwoli im to na dalszy rozwój.

Program patronacki to kolejny krok do lepszej przyszłości dla uczniów. Wzbogacona oferta edukacyjna, możliwość uczenia się tego, co jest pożądane na rynku pracy czy współpraca z przedsiębiorstwem to duże korzyści dla młodzieży – podsumowała Bożena Borowiec, zastępca prezydenta miasta.

Wartość wyposażenia przekazanego do TZN wynosi 380 tys. zł, a do ZST 25 tys. zł. Spółka zakupiła też pomoce dydaktyczne i podręczniki do przedmiotów branżowych, warte kilkadziesiąt tysięcy złotych.