Kierunek GZM

Blok Kalidego w Bytomiu 11

Modernistyczny Blok Kalidego: taki mały Wiedeń w Bytomiu