Ekologiczne i opłacalne zagospodarowanie wód opadowych w Dąbrowie Górniczej zostanie dofinansowane

Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, którzy myślą o stworzeniu ogrodu deszczowego czy zielonego dachu mogą starać się o dofinansowanie. Dotacje na zagospodarowanie wód opadowych może sięgać nawet 5 tys. zł.

Pixabay
Dofinansowanie zagospodarowanie wód opadowych dąbrowa górnicza

Dotacje na zagospodarowanie wód opadowych otrzymać może każdy mieszkaniec Dąbrowy Górniczej, który wypełni wniosek. Dofinansowanie dotyczy wykonania ogrodu deszczowego w glebie, dachu zielonego, podziemnego zbiornika retencyjnego, studni chłonnych, skrzynek retencyjno-rozsączających i komór drenażowych.

Najpierw wniosek, później zakup

Ważne, aby najpierw złożyć wniosek, gdyż dofinansowanie obejmuje wydatki poniesione po zawarciu umowy z Urzędem Miejskim. Jeśli wniosek przejdzie weryfikację, wówczas umowa zostanie podpisana i dopiero wtedy należy dokonać zakupu urządzeń do zagospodarowania wody.

Formy dotacji:

  • do wykonania ogrodu deszczowego w glebie wynosi 150 zł/m3, maksymalnie do 1,5 tys. zł;
  • do wykonania dachu zielonego 300 zł/m2, maksymalnie do 4 tys. zł;
  • do budowy podziemnego zbiornika retencyjnego do 1,5 tys. zł;
  • do wykonania studni chłonnych/ skrzynek retencyjno-rozsączających/ komór drenażowych do 2 tys. zł;
  • do naziemnego wolnostojącego zbiornika zbierającego wody opadowe do 500 zł.

Wsparcie finansowe obejmuje posesje, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza. Ponadto wsparcie z miasta nie może pokrywać się innymi finansowymi dotacjami przeznaczonymi na tę samą formę gromadzenia wody, pochodzącymi m.in. z programów unijnych, krajowych czy wojewódzkich.

Oszczędność i ekologia

Dzięki takim rozwiązaniom woda opadowa nie marnuje się i nie spływa do kanalizacji, a zostaje w ekologiczny sposób wykorzystana. Zastosowanie takich systemów zmniejsza również ryzyko zalań i podtopień. Gromadzenie wody pozwala również zaoszczędzić, gdyż niepotrzebne będzie już podlewanie.

Dofinansowanie do systemów gospodarowania wodami opadowymi zostało zapisane w „Planie adaptacji miasta Dąbrowa Górnicza do zmian klimatu do roku 2030”, który w 2019 r. przyjęła Rada Miejska. Stanowi jedno z działań, które ma pomóc odpowiedzieć na najważniejsze zagrożenia związane ze zmianami klimatu.