„Dźwiękowa mapa Sosnowca", czyli głos niewidomych i niedowidzących mieszkańców miasta

Uczniowie Zespołu Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu stworzyli projekt „Dźwiękowa mapa Sosnowa". Twórcy promują postawy społecznego zaangażowania wśród młodzieży.

UM Sosnowiec
Dźwiękowa mapa Sosnowca

„Dźwiękowa mapa Sosnowca" to projekt, które realizacja polega na wspólnym odwiedzaniu i dokumentowaniu charakterystycznych i rozpoznawalnych miejsc w naszym mieście, które zostały ukazane za pomocą dźwięku, fotografii i filmu. Autorem przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Elektronicznych i Informatycznych w Sosnowcu pod Patronatem Miasta Sosnowiec, przy wsparciu Koła Polskiego Związku Niewidomych w Sosnowcu.

Promocja prawidłowych postaw

Twórcom zależało, aby mieszkańcy Sosnowca mogli usłyszeć głos ludzi niewidomych i słabowidzących, poznać ich i lepiej zrozumieć wyzwania, jakie napotykają w mieście. Projekt jest promocją postaw społecznego zaangażowania wśród młodzieży. Wpłynąć ma na ich życiową postawę, poprzez akcentowanie samodzielności i współpracy, otwartości i dialogu.

Uczniowie zaangażowani w realizację projektu służył w zdobywaniu doświadczenia, które pomoże im na polu zawodowym, jako przyszli realizatorzy nagrań oraz programiści.