Drogowe remonty, nowy parking, chodniki, linia tramwajowa i przebudowa ronda. Sprawdziliśmy, co dzieje się w Sosnowcu

W Sosnowcu trwają remonty dróg, kontynuowane są prace związane z budową torowiska dla linii tramwajowej nr 15 oraz nowego ronda. Sprawdziliśmy, na jakim etapie są inwestycje w mieście.

Prace zostały zakończone na KWK Kazimierz-Juliusz. Inwestycja polegała na demontażu starego mostu, budowie żelbetowych murów oporowych, montażu dwóch rur dla przepustu i nowej konstrukcji drogi – jest nowy asfalt, chodnik, są też nowe bariery energochłonne. Modernizacja warta 680 tysięcy złotych zakończyła się pomyślnie.

Niedawno pisaliśmy także o remoncie ul. Podjazdowej. Po interwencji mieszkańców rozwiązany zostanie problem ze stojącą wodą opadową. Przebudowie ulegnie kanalizacja ogólnospławna. Na remontowanym odcinku wykonane będą przyłącza do budynków. Droga zyska nowy asfalt, a prace powinny zakończyć się w połowie września.

Inwestycje w ramach budżetu obywatelskiego

Władze miasta podpisały drogowe umowy w ramach budżetu obywatelskiego. Przy ulicy Wawel powstaną ogólnodostępne miejsca parkingowe. Utwardzony zostanie przyległy teren. Wzdłuż ulicy powstaną zielone tereny.

To dość newralgiczne miejsce w okolicy dużego osiedla mieszkaniowego. Obok znajduje się Szkoła Podstawowa nr 6, wielospecjalistyczna przychodnia oraz Sąd Pracy. Budowa parkingu w pełni tego słowa znaczeniu w tym miejscu na pewno ucieszy zarówno mieszkańców jak również osoby, które korzystają na tym terenie z miejsc użyteczności publicznej – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Wyremontowane zostaną również chodniki na osiedlu Juliusz. Dotychczasowy chodnik wzdłuż ul. Czołgistów na długości ok. 250 metrów zostanie zmodernizowany. Chodnik zostanie również przebudowany od ul. Hubala Dobrzańskiego w stronę szkoły. Przestrzeń miejska w rejonie ul. Zawodzie przy SP 21 zostanie zrewitalizowana. Prace obejmą utwardzenie terenu, stworzenie strefy odpoczynku i relaksu dla mieszkańców – wymianę ławek oraz wykonanie nasadzeń roślin ozdobnych.

Do zadań w ramach budżetu obywatelskiego należy także budowa chodnika w ciągu ul. Armii Krajowej od ul. Starzyńskiego do ul. Obwodowej oraz remont chodników przy ul. Saperów.

Problem z wodą rozwiązany

Trwa ponadto budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych z terenu w rejonie ul. Kraszewskiego 15. – To miejsce w sąsiedztwie ul. Hubala-Dobrzańskiego na którym mamy problem z zalewaniem terenu. Prace, które teraz zostaną na tym terenie wykonane przyczynią się m.in. do poprawy odwodnienia drogi przy budynku Kraszewskiego 15 i likwidacji zalewiska tworzącego się w rejonie klatki 89-99, które powoduje zalewanie piwnic wyżej wymienionych budynków – podkreśla Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Do zadań inwestycji należy m.in. przebudowa ul. Kraszewskiego wzdłuż budynku nr 15 wraz z odwodnieniem drogi, budowa systemu zagospodarowania wód opadowych i roztopowych, wymiana nawierzchni jezdni, remont chodnika w obrębie wejść do klatek schodowych oraz istniejącej nawierzchni z kostki granitowej w miejscu włączenia do kanalizacji ogólnospławnej, przebudowa wjazdu w ul. Kraszewskiego – wzdłuż budynku nr 15.

Tramwajowa inwestycja

Na zlecenie Tramwajów Śląskich trwa duża inwestycja tramwajowa w Sosnowcu. Od ronda Zagłębia Dąbrowskiego aż do samej Dańdówki przebudowie ulega torowisko wraz z peronami. Nowa linia tramwajowa przebiegać będzie od dotychczasowej pętli tramwajowej poprzez dwupoziomowe skrzyżowanie z ul. Braci Mieroszewskich (tunelem pod jezdnią), przez nieużytki do al. Wolności, przez ul. ks. Blachnickiego i dalej wzdłuż ul. Białostockiej, al. Paderewskiego i ul. Marszałka Rydza Śmigłego do ronda im. Jana Pawła II, gdzie planowane jest zakończenie trasy pętlą tramwajową. Inwestycja wiąże się również z przebudową ronda im. Jana Pawła.

Nowe rondo będzie dwukrotnie większe. – W środku ronda powstanie pętla tramwajowa, właśnie z tego powodu wyspa musi być dwa razy większa – wyjaśnia Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca. Przy nowym rondzie znajdzie się miejsce na brakujące odcinki drogi rowerowej oraz nowe chodniki. Na rondzie i wokół niego pojawi się nowa nawierzchnia.