Sosnowiec. Do 30 września można składać wniosek o dotacje między innymi na modernizacje systemów ogrzewania

Jest jeszcze możliwość otrzymania dotacji między innymi na modernizację systemu ogrzewania. Wnioski można składać do 30 września – otrzymać można środki z budżetu miasta na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Pixabay
Chimney 3894422 1920 1

Mieszkańcy mogą starać się o dotacje przy modernizacji systemów grzewczych (na przykład wewnętrzna instalacja CO, zakup kotła gazowego czy urządzeń i elementów grzewczych zasilanych energią elektryczną), a także demontażu, transporcie i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Wsparcie finansowe otrzymać można również w przypadku chęci podłączenia do sieci kanalizacyjnej oraz instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wnioski o dotacje celowe z budżetu miasta Sosnowca na zadania ochrony środowiska i gospodarki wodnej składać można do 30 września 2022 roku. Wnioski muszą zostać złożone przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac. W sytuacji, kiedy inwestycja zostanie już wykonana, dotacja nie zostanie przydzielona.

Wnioski należy składać w Wydziale Ekologii i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ul. Mościckiego 14, I piętro, pokój 107,109, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu. Wniosek można również wysłać drogą mailową na adres: srodowisko@um.sosnowiec.pl.