Park Hallera będzie się zmieniał. Jak bardzo i czego oczekują mieszkańcy Dąbrowy Górniczej? Zakończyły się konsultacje

Znane są już propozycje mieszkańców dotyczące zagospodarowania przestrzennego parku Hallera w Dąbrowie Górniczej. Mieszkańcy głosowali między innymi za powstaniem parku tematycznego i wybiegiem dla psów.

Wizualizacja: AiM Architekci
Park Hallera

Magistrat przeprowadził konsultacje wśród mieszkańców miasta. Chętni swoje postulaty mogli zgłaszać w dwóch punktach konsultacyjnych oraz przez specjalną internetową geoankietę. Niedawno odbyło się webinarium poświęcone podsumowaniu tegorocznych konsultacji.

Propozycje mieszkańców

Najważniejszej propozycje mieszkańców zamknięto w 12 punktach, które udostępnione zostały na portalu miasta. Są to:

 1. wybudowanie tężni solankowej i wodnego placu zabaw;
 2. powstanie obiektów kultury;
 3. wybudowanie małych obiektów gastronomicznych;
 4. powstanie obiektów takich jak: ławki, siedziska, fontanny, tablice lub inne instalacje informujące o historii miejsca/miasta;
 5. ujednolicenia stylistyki elementów wyposażenia miejskiego;
 6. powstanie parku tematycznego;
 7. doposażenie placu zabaw i plenerowej siłowni;
 8. wydzielenie zróżnicowanej nawierzchni dla ruchu pieszego i rowerowego;
 9. wybudowanie wybiegów dla psów;
 10. zlokalizowanie na terenach zabudowy miejsc parkingowych (również dla niepełnosprawnych);
 11. powstanie „zielonych” dachów na istniejących już obiektach;
 12. potrzeba wykonania wysokiej jakości pokryć elewacyjnych w istniejących budynkach bezpośrednio sąsiadujących z parkiem Hallera.

„Nie” dla zabudowy mieszkaniowej

A co z realizacją nowej zabudowy mieszkaniowej? Większość osób biorących udział w konsultacjach nie zgodziła się na jej realizację. Jak informuje miasto, pomysły mieszkańców nie będą wpisane dosłownie w plan zagospodarowania. Z zapisów wynikać jednak będzie, czy dany pomysł może zostać zrealizowany na tym terenie.

Opracowywanie nowego planu przez Radę Miejską ma rozpocząć się w 2022 roku. Po udostępnieniu do publicznego wglądu projektu planu mieszkańcy będą mieli możliwość złożenia ewentualnych uwag i zastrzeżeń.

Z założeniami planu można zapoznać się pod tym linkiem.