Czeladzki magistrat sprawdza, jak bardzo przepełnione są miejskie parkingi. Ankieterzy pytają kierowców

W poniedziałek, 20 grudnia, pracownicy Urzędu Miejskiego w Czeladzi prowadzić będą badania ankietowe. Badania mają dać odpowiedź na pytanie, jak bardzo przepełnione są miejskie parkingi.

UM Czeladź
Pracownicy Urzędu Miejskiego w Czeladzi prowadzić będą badania ankietowe

Samochodów na ulicach naszych miast wciąż przybywa – w rodzinach często jest po kilka pojazdów. Korki to jeden z efektów takiego stanu rzeczy, innym jest brak miejsc do parkowania. Parkingów wprawdzie przybywa, jednak centra miast i tak nie są w stanie pomieścić wzrastającej liczby aut.

Problem staje się coraz większy, mimo że niektórzy świadomie wybierają opcję podróży do pracy jednym samochodem, inni zaś korzystają z „kiss and ride”, czyli wyznaczonych miejsc, służących do krótkiego postoju, spotykanych zwłaszcza przy dworcach czy coraz popularniejszych centrach przesiadkowych. Mają one ułatwić szybką przesiadkę pasażera pojazdu na inny rodzaj transportu.

Problem jest również w Czeladzi. – 20 grudnia, pracownicy Urzędu Miasta będą prowadzić badania ankietowe dotyczące stopnia zajętości parkingów na terenie Czeladzi. Uprzejmie prosimy o pomoc w postaci udzielania odpowiedzi naszym ankieterom – czytamy w komunikacie widniejącym na stronie czeladzkiego magistratu.