Czeladź. Decyzję podatkową na rok 2022 przyniesie urzędowy doręczyciel. Jak rozpoznać, że to urzędnik?

Decyzje w sprawie podatku od nieruchomości, zobowiązania pieniężnego czy podatku rolnego od 4 lutego będą doręczać mieszkańcom Czeladzi pracownicy Urzędu Miasta. Zanim jednak wpuścicie kogoś do domu, pamiętajcie o bezpieczeństwie.

UM Czeladź
Urząd Miasta w Czeladzi

Zdarzało się, że osoby podszywające się pod pracowników spółdzielni czy miejskich instytucji wchodziły do czyjegoś domu i dokonywały kradzieży. Dlatego ważne jest, by wpierw dokładnie sprawdzić z kim mamy do czynienia.

Urząd Miasta w Czeladzi poinformował na swojej stronie, że od 4 lutego pracownicy magistratu będą doręczać mieszkańcom ważne decyzje podatkowe. Doręczyciele – pracownicy urzędu, będą posiadać legitymacje służbowe, wydane przez burmistrza. Będzie można je zweryfikować z dowodem osobistym. Osoby te nie będą pobierały żadnych opłat.

Decyzje roznoszone będą bezpośrednio do miejsca zamieszkania podatników, od poniedziałku do czwartku w godzinach od 15:30 do 20:00, w piątki od godziny 14:00 do 20:00 i w soboty od godziny 9:00 do 20:00

Jak czytamy w komunikacie magistratu, „zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, w przypadku nieobecności adresata w mieszkaniu pisma doręcza się, za pokwitowaniem, pełnoletniemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, gdy osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób wyżej opisany, pismo będzie dostarczone za pośrednictwem operatora pocztowego - Poczty Polskiej”.

Urzędnicy przypominają jednocześnie o terminach płatności poszczególnych rat podatku od nieruchomości i rolnego za rok 2022. Ważne, by pamiętać o konkretnych datach. A te mijają kolejno: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Wpłat można dokonywać w kasie urzędu miasta – zarówno gotówką jak i kartą, w opłatomacie przed magistratem lub przelewem bankowym.